Överläkare testar luftkvalitet på förskolor

Överläkare testar luftkvalitet på förskolor

Annons

Två specialistläkare i Västra Götaland har påbörjat en studie för att ta reda på om modern luftreningsteknologi kan förbättra barns hälsa.

–Bland förskolor i Sverige finns det stora variationer i sjukfrånvaro och vi tror att det avspeglar skillnader i den miljö där barnen vistas en stor del av dagen, säger överläkare Per Gustafsson vid barn- och ungdomsmedicin som tillsammans med kollegan vid Skaraborgs Sjukhus, specialistläkare Maher Abbas, snart drar igång ett gemensamt projekt.

Enligt Skaraborgs sjukhus har ett tjugotal förskolor i länet valts ut för projektet, vara av ett tiotal utrustas med luftrenare. I studien ingår cirka 200 barn i åldrarna 1 till 3 år. På sikt hoppas forskarna kunna utveckla en evidensbaserad standard för förskolemiljön med inriktning på barnens hälsa med fokus på kända riskfaktorer som partikelhalt och luftfuktighet i inomhusluften.

När det gäller utomhusluft finns ett EU-baserat regelverk, där Naturvårdsverket beslutar om kontroll av luftkvaliteten men för barns inomhusmiljö finns idag inget regelverk som tar upp hälsorisker vid försämrad luftkvalitet.

 

 

Annons