Ökat fokus på beteende i bostäder kan ge energivinster

Ökat fokus på beteende i bostäder kan ge energivinster

Brukarnas vädringsbeteende har en betydande roll att spela när det gäller energianvändning i flerfamiljshus. Det konstateras i en ny studie där man har tittat närmare på ett flerbostadshus i Lund.

Som en del i EU-projektet Cityfied renoveras och energieffektiviseras flerfamiljsbostäder i 70-talsområdet Linero i Lund. Cityfied är ett EU-finansierat projekt med demonstrationsplatser i Lund, spanska Valladolid och turkiska Soma. Syftet är att ta fram metoder för att omvandla befintliga europeiska bostadsområden med högt energibehov till framtidens smarta städer. Parallellt pågår även det tvärvetenskapliga forskningsprojektet PEIRE där människorna i bostäderna står i fokus. Här vill forskarna få en bättre förståelse för hur de boende påverkar inomhusmiljön och energianvändningen i husen.

Vädringsbeteendet kan påverka energianvändning

I masteruppsatsen ”Renoveringsåtgärders och brukarbeteendes effekt på energianvändning och inomhusmiljö i frånluftsventilerade flerbostadshus” presenteras resultat som visar att brukarnas vädringsbeteende har en förhållandevis stor energibesparingspotential. I studien har författarna undersökt ett flerbostadshus i Kvarteret Eddan på Linero. Genom energisimuleringar testade forskarna hur hyresgästernas beteende påverkade energianvändningen före och efter renovering. Mer specifikt tittade man på hur mycket de boende vädrade genom vädringsluckor och balkongdörrar. Resultatet visar att ändrat brukarbeteende kan bidra till en besparing på 12 procent av den totala energianvändningen för det specifikt studerade fallet innan renovering, och 9 procent efter renovering.

– Studien visar att vi med ny teknik och bättre datorprogram kan göra noggrannare beräkningar som projektörer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan ta hänsyn till när de integrerar brukarnas beteende i energikalkyler, säger Birgitta Nordquist, universitetslektor vid Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära på Lunds Tekniska Högskola och en av forskarna i PEIRE.

Manualer kan bli aktuellt

Inom ramen för Cityfied har forskarna också tittat på hur brukarbeteendet kan påverkas av olika IT-lösningar där de boende kan följa sin energianvändning. Att alla ska känna till hur de tekniska lösningarna i hemmet fungerar, hur de samverkar med beteendet och vilken effekt detta får är långt ifrån självklart, konstaterar forskarna. En möjlig åtgärd är därför att ta fram bostadsspecifika manualer i samband med andra energibesparande åtgärder.

– Vi har inte tittat på kunskapshöjande insatser mot de boende som att ta fram manualer eller utbilda i hur deras ventilationssystem fungerar. Det är ett medskick till kommande och liknande renoveringsprojekt som kan förbättra både resultaten och boendemiljön, menar Markus Paulsson är projektledare för Cityfied på demoplatsen på Linero.

Kvarteret Eddan på Linero i Lund. Foto: Kennet Ruona

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.