ANNONS
Nytt program ska framtidssäkra vattenförsörjningen i Stockholm

Nytt program ska framtidssäkra vattenförsörjningen i Stockholm

annons
ANNONS

Under den gångna sommaren hade Stockholms reningsverk svårt att hinna med att säkerställa rent vatten i kranen och invånarna uppmanades att använda vattnet smart. Nu startar Stockholm Vatten ett program för att framtidssäkra vattenförsörjningen.

Stockholmsregionen väntas växa från drygt 2,2 miljoner invånare till cirka 3,4 miljoner år 2050. Detta innebär i sin tur att vattenverkens kapacitet behöver öka med drygt 40 procent. Det krävs krafttag för att bygga ut och säkra vattentillgången i regionen, därför startar Stockholm Vatten programmet SFV, Stockholms framtida vattenförsörjning.

Lovö vattenverk byggs ut

WSP kommer bistå med viktig kompetens i att bygga upp programmet.

– Kapaciteten i Stockholm är ansträngd redan idag, särskilt vid värmeböljor så som i somras. Därför är det bråttom att både bygga ut befintliga vattenreningsverk och planera för nya. Det handlar också om att hitta nya tekniker att minska ner produktionen av restprodukter, som i sig behöver tas om hand på ett hållbart sätt, säger Ulf Andersson, som arbetar med VA-process på WSP och och är en av dem som bygger upp organisationen kring SFV i rollen som programledare på anläggningssidan.

Det första delmålet är att bygga ut Lovö vattenverk, vilket ska bidra till 20 procent utökad kapacitet för stockholmsregionen till 2025. Parallellt pågår ett arbete att förbereda för ett helt nytt vattenverk.

– Den nya anläggningen ska kunna stå för 70 procent ökad kapacitet, men det krävs också att vi bygger en anläggning som står pall både ur ett hållbarhetsperspektiv och ur perspektivet att Stockholm sannolikt fortsätter att växa. Den anläggning vi bygger ska kunna producera rent vatten till stockholmarna i minst 50 år framöver, säger Ulf Andersson.

Lovö vattenverk. Foto: Stockholm Vatten och Avfall

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.