Nytt höghus står färdigt i Linköping

Nytt höghus står färdigt i Linköping

Den 21 september invigde det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden nybyggnationsprojektet Höjdpunkten i området Majelden.

Den 14 våningar höga byggnaden med utsikt över Linköping består av 50 lägenheter. Huset är certifierat enligt Miljöbyggnad silver och materialval är gjorda enligt Sunda Hus-modellens klassificering.

– Stångåstaden har höga ambitioner och vill vara ett föredöme inom hållbarhetsområdet. Att tänka hållbart är att tänka långsiktigt och när vi bygger nya hus måste vi tänka både på dagens och morgondagens hyresgäster. Därför känns det naturligtvis bra att inviga Höjdpunkten där vi gjort aktiva miljöval under hela resans gång, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

30 procent lägre energiförbrukning

Fastigheten har även drygt 30 procent lägre energiförbrukning än gällande lagkrav (Boverkets byggnadsregler). Detta ligger enligt Stångåstaden i linje med bolagets energieffektiviseringsmål ”25/25” som innebär att mängden köpt energi ska minskas med 25 procent till år 2025. Stor vikt har lagts vid att uppnå en god inomhusmiljö genom att exempelvis kontrollera luftkvalitet och ventilation. Även insläpp av dagsljus mäts och kontrolleras och samtliga komplementbyggnader är försedda med sedumtak.

Hela byggnaden uppfyller också kraven för Ljudklass B, vilket är en ljudklass bättre än gällande lagkrav. Det handlar, enligt Stångåstaden, om att bland annat genom materialval, såsom val av fönster och byggnadsstomme, minska buller från trafiken utanför men även mellan lägenheterna.

Förtätning i Majelden

Projektet är en förtätning av det befintliga bostadsområdet Majelden, som byggdes på 1950- och 1960-talen. Storleken på lägenheterna i Höjdpunkten varierar från två till fem rum och kök. Samtliga lägenheter i Höjdpunkten uppges vara uthyrda och de första hyresgästerna har redan börjat flytta in. Av de 50 hushåll som flyttar in i Höjdpunkten är 20 sedan tidigare hyresgäster till Stångåstaden. Det är NCC som har byggt punkthuset på uppdrag av Stångåstaden. I uppdraget ingick även byggandet av ett fristående parkeringsgarage.

Jan Österlind, styrelseordförande i Stångåstaden, Robert Bäckström, projektledare och Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden invigde det nya våningshuset den 21 september genom att klättra nerför hela byggnaden. Foto: Lasse Hejdenberg/Stångåstaden.

Relaterade artiklar

Leave A Comment