Nytt forskningsprogram utvecklar effektiva belysningslösningar

Nytt forskningsprogram utvecklar effektiva belysningslösningar

Det finns stor potential till energibesparing på belysningsfronten. Nu har Energimyndigheten startat ett nytt program för att stötta forskning som utvecklar mer effektiva belysningslösningar och som kan öka tillämpningen av dessa.

Belysning står för en betydande del av elanvändningen i Sverige. Genom att byta ut befintlig belysning skulle totalt 6 TW/år kunna sparas och ännu mer via nya lösningar på systemnivå. Forskningsprogrammet Energieffektivisering inom belysningsområdet, EELYS, är ett fem år långt projekt som ska bidra till utvecklingen av funktionella och resurseffektiva belysningssystem. Utgångspunkten är god, med tanke på den kunskap och expertis som finns inom svensk design och produktion.

– Det finns ett stort kunnande inom belysning i Sverige med stor potential till att spara energi, både på högskolor och universitet och de företag som varit verksamma, menar Anders Hallberg, avdelningen för energieffektivisering, Energimyndigheten.

Indikatorer vägleder

EELYS, löper över fem år och har medel att fördela på 50 miljoner kronor. Programetappen kommer att genomföra minst en utlysning per år så länge det finns medel kvar att fördela. För att kunna följa upp och utvärdera programmet har Energimyndigheten satt upp ett antal indikatorer, baserade på en uppskattning av vilka typer av projekt som kan komma att ingå i programmet. Bland annat ska satsningen resultera i underlag till nya patentansökningar eller prototyper, projekt med tydlig koppling till digital styr- och reglerteknik i belysningssystem och projekt som inkluderar forskning och utveckling av belysning med återvinningsbara eller mindre mängd miljöskadliga ämnen. Minst två projekt ska ha en tydlig koppling till väg- och gatubelysning. Det ska även finnas med projekt som innefattar samverkan med akademi, industri och offentlig sektor, för att på så sätt få med beställarna.

Ökad tillämpning

Målet med forskningsprogrammet är också att en större andel användare har tillgång till belysningslösningar som är ändamålsenliga, behovsstyrda och som i möjligaste mån samspelar med dagsljuset. Den tekniska utvecklingen går snabbt och allt fler belysningslösningar baserade på framför allt LED når marknaden. Kunskapen om hur dessa lösningar kan användas blir då viktig för att nyttja dem till fullo. Ett sätt är via beställarnätverk.

– Genom resurseffektiva beställargrupper som BELOK och BEBO kan det ge en skjuts till större tillämpning av de belysningslösningar som finns och tas fram. Gäller det en större förvaltare av ett antal lägenheter i nyproduktion, där till exempel närvarostyrning byggs in direkt, kan det resultera i en stor energibesparing och att tekniken sprids vidare, säger Anders Hallberg.

En viktig nyckel till en större energibesparing är sammankopplingen med Internet of Things i större utsträckning.

– Det är genom tillämpningen av smarta lösningar som det finns stora möjligheter att dra ner energianvändningen väsentligt, till exempel med rörelsedetektorer och sensorer, menar Anders Hallberg.

Nå internationell marknad

Programmet ska förutom att bidra till utvecklingen av nya resurseffektiva lösningar också leda till kommersialisering och till svenska exportmöjligheter. Minst två projekt ska ha potential för framtida kommersialisering på hemmamarknad och genom export inom ett par år.

– Det har funnits många belysningsföretag i Sverige som genom att koppla ihop system och expertis har tagit fram bra armaturer och även ett kunnande som det finns potential för på en internationell marknad, avslutar Anders Hallberg.

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment