Nya siffror från Boverket: underskott på studentbostäder

Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät visar att det råder fortsatt brist på studentboenden i flertalet högskolekommuner, men även att byggandet av studentbostäder ser ut att öka kraftigt.

23 av landets 40 högskolekommuner har angett att det råder ett underskott på studentbostäder. Underskott förekommer i såväl stora som små högskolekommuner. 

Enligt Studentbostadsföretagens lägesrapport finns ett behov av 17 000 till 20 000 nya studentbostäder i landet. Enligt Boverkets samlade bedömning i publikationen Boverkets indikatorer från maj kommer cirka 5 500 studentbostäder påbörjas under 2017 och cirka 4 500 under 2018. Det är något färre än kommunernas bedömning som lutar åt att det kommer vara en fortsatt hög produktion av studentbostäder med sammanlagt 6 200 påbörjade studentbostäder under året, vilket är en nära fördubbling från föregående år. 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment