ANNONS
Ny satsning ska ge cirkulär och resurseffektiv processindustri

Ny satsning ska ge cirkulär och resurseffektiv processindustri

annons
ANNONS

Sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementindustrin energieffektiviseras i det nystartade EU-projektet Retrofeed.

Industrierna som deltar i projektet producerar cement, stål, aluminium, keramiska material respektive konstgödsel. De är belägna i Portugal, Rumänien, Turkiet, Italien och Spanien. Med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av kontrollsystem är siktet inställt på att byta till förnybar råvara och energikälla.

– Det här är industrier som är väldigt resurs- och energiintensiva så det finns stor potential att göra förbättringar både vad gäller kostnader och klimatutsläpp. I det här projektet räknar man med att omställningen till mer energieffektiva processer och förnybart kan spara 9,3 miljoner euro och 135 000 ton koldioxid i minskade klimatutsläpp varje år, säger Sofia Klugman, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som koordinerar industriernas utvecklingsarbete under hela projektets gång.

I den inledande fasen ska IVL också ta fram indikatorer för miljöprestanda, resursutnyttjande, kvalitet och säkerhet och senare i projektet göra bedömningar av hållbarheten för respektive industris förändringsåtgärder.

Biokol ersätter naturgas

Syftet är att effektivisera resursutnyttjandet och öka andelen förnybara och cirkulära råvaror och ta fram ett utbildningsprogram för att underlätta spridning av resultaten i projektet.

– Den här omställningen kommer innebära en ökad flexibilitet för industrierna vilket i sin tur gör att de blir mindre känsliga för svängningar i priserna för råvaror och energi. Industrierna kommer att göra förbättringar i sina huvudprocesser, parallellt med att digitala verktyg för förbättrad styrning utvecklas. Exempelvis ska stålindustrierna börja använda biokol för att ersätta naturgas i sina ljusbågsugnar och återcirkulerat fosfor ska användas för konstgödselproduktion, säger Sofia Klugman.

 

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.