Ny rapport: strategier för extremväder i landets kommuner

Ny rapport: strategier för extremväder i landets kommuner

ANNONS

Annons

För att säkra en hälsosam urban framtid och skapa mer robusta system vad gäller vattenförsörjning och hantering av vatteninfrastrukturen i svenska kommuner föreslår Sweco tre vattenstrategier i en ny rapport.

Sveriges avloppssystem är förhållandevis gamla och inte heller avsedda att hantera de flöden som uppkommer vid översvämningar och skyfallshändelser. Det finns även flera utmaningar, exempelvis beroendet av annan samhällsplanering, för att förnya och upprätthålla funktionen i VA-infrastrukturen i den takt som krävs.

– När extrema väderförhållanden blir allt mer frekventa skapar det ökade hälso- och säkerhetsrisker i hela Sverige, vilket vi har fått se prov på den här sommaren. Åtgärder behövs för att kontinuerligt minimera riskerna för översvämningar, föroreningar och påverkan på dricksvattenkvaliteten, säger Mattias Salomonsson, vattenexpert på Sweco.

Sponge city

Sweco föreslår i en ny Urban Insights-rapport, Healthy Water Cities, tre strategier för att säkra vattenförsörjningen och hanteringen av vatteninfrastrukturen. Strategier som för det första hanterar städernas hälsoutmaningar genom att vattnet blir en del av stadsbilden i samspel med utrymmen för människor. Genom att återinföra utrymmen för vatten i städer och utveckla naturliga sätt att leda, avskilja och lagra vatten, till exempel med genomtränglig stenbeläggning eller återöppning av åar och floder, kan både torka och översvämning förebyggas.

Den andra strategin handlar om att återinföra naturen i stadsplaneringen. Genom att använda naturliga vattensystem i planeringen av stadsmiljöer kan torka och översvämningar motverkas samtidigt som det främjar naturen och har positiv påverkan på människors hälsa. Ett exempel är en så kallad sponge city, eller en svampstad – en lösning som efterliknar naturens egenskaper där vattnet ansamlas vid källan, binds upp och dess avrinning saktas ner, vilket förebygger översvämningar. Det är ett holistiskt system där naturen fungerar som motståndskraft, absorberar och renar vatten – precis som en svamp.

Cirkulära metoder

Den tredje strategin går ut på att minska, återanvända och rena vatten. Med cirkulära metoder kan vattenförbrukningen minskas och regn- och spillvatten återanvändas, i syfte att möta det ökande vattenbehovet till följd av en ökad befolkning. Beroende på ändamålet för vattenförbrukningen kan olika kvaliteter på vattnet vara en lösning, i syfte att bevara högsta vattenkvalitet till en rimlig kostnad. Spillvatten kan återanvändas i de fall där inte högsta kvalitet på vattnet behövs. Genom att återanvända vatten kan vi minska mängden som töms ut i vattendrag, vilket också förebygger översvämning nedströms.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.