ANNONS
Ny metod hjälper kommunen att följa upp energikrav vid nybyggen

Ny metod hjälper kommunen att följa upp energikrav vid nybyggen

annons
ANNONS

Som första i landet har Mora kommun valt att kravställa och följa upp energianvändningen på nyproduktioner enligt den nya DUR-metoden.

DUR-metoden går ut på att byggherren, i det här fallet Mora kommun, håller inne en viss procent av betalningen för bygget tills det har visats att byggentreprenören klarar de energikrav som kommunen har ställt, under en sammanhängande tolvmånadersperiod. Om energikravet inte uppnås får entreprenören möjlighet att på egen bekostnad genomföra åtgärder för att klara energikraven. Entreprenören betalar ett vite till byggherren om det visar sig att energikraven inte har uppfyllts efter ett år. Avgiften betalas under den tid som det tar att uppnå energikraven. Å andra sidan betalar Mora kommun som byggherre en bonus till entreprenören om det skulle visa sig att energikraven överträffats efter tolvmånadersperioden.

Otydlighet i kraven suddas ut

Skanska har byggt kommunens särskilda boende Ekbacken och LSS-boendet Ljungvägen i Canadaområdet. I en aktuell slutrapport visas att energianvändningen i de båda fastigheterna har klarat de uppställda kraven Skanska har kontinuerligt arbetat med att klara den avtalade energianvändningen på 74 kWh/m²/år. Det målet är nu nått, vilket DUR-metoden har medverkat till.

– Tidigare har vi känt stor frustration över att bristen i uppföljning av hur mycket energi som går åt i fastigheter, i förhållande till den energianvändning vi har ställt krav på. Vad händer om byggnaden drar mer energi än beräknat och vilket ansvar har då entreprenören? Det har funnits en otydlighet i dagens energikrav, vilket kunnat leda till snedvriden konkurrens. Med DUR-metoden försvinner den otydligheten anser jag, säger Petter Elfqvist, teknisk förvaltare på Mora kommun.

 

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

En kommentar

 1. Rafael Ospino
  2019-06-07 at 20:48 Svara

  ATT FÖLJA LAGEN “NY METOD”?
  Lite märkligt påstående av kommunens tekniska förvaltare: “Det har funnits en otydlighet i dagens energikrav, vilket kunnat leda till snedvriden konkurrens”.
  Det finns ingen som helst otydlighet i byggreglernas krav på energihushållning. Visst, vissa kommuner har olagligen ställt upp hårdare krav. Men att det snedvrider konkurrensen har han definitivt rätt i!
  Eftersom det är kommunernas ansvar att utöva tillsyn, något de under snart 50 år högeligen gett f..n i, innebär det att de som i kraft av sina gigantiska juridiska avdelningar törs strunta i regelverket har en stor konkurrensfördel framför de mindre, ofta lokala, företag som ser som sin plikt att följa byggreglerna.
  Härom året visade det sig att bara 40 % av nybyggda hus och 25 % av lågenergihusen klarade energiprestandakraven. ALLA kommuner kunde mot bakgrund av detta ställa krav på att byggentreprenören åtgärdar felen innan definitivt slutbesked ges.
  I detta fall har kommunen således i ett eget byggprojekt sett till att de fått levererat det som varje beställare kan kräva – ett hus som uppfyller Boverkets byggregler. Men det är alltså något alla kommuner skall se till att alla beställare skall få. Så sker inte.
  Trots den förfärande statistiken för avsteg från energiprestandakraven har, mig veterligen, slutbesked vägrats i ETT ENDA fall…

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.