Nu ska Akademiska Hus bli klimatneutrala

Nu ska Akademiska Hus bli klimatneutrala

Fastighetsbolaget har beslutat om en nollvision för klimatavtrycket. Visionen ska uppnås genom en klimatneutral intern verksamhet och fastighetsdrift till 2025 och en klimatneutral projektverksamhet till 2045.

En klimatneutral fastighetsdrift till 2025 ska uppnås genom att bolaget ökar fokus på aktiva energiåtgärder i befintliga och nya byggnader, investerar i energibesparande teknik och satsar på innovativa lösningar och projekt för förnybar energi med digitaliseringen som stöd. Målet om en klimatneutral intern verksamhet till 2025 innebär att bolaget ska förändra sina resmönster genom nya digitala alternativ till fysiska möten och se över övrig påverkan i form av förbrukningsvaror, förtäring, val av mötesform med mera. För att uppnå en klimatneutral projektverksamhet till 2045 kommer Akademiska Hus att följa Fossilfritt Sveriges färdplan mot Fossilfri bygg- och anläggningsbransch till 2045. Stor vikt kommer att ligga på en tydlig uppföljning och styrning av projektens påverkan, aktiva beslut kring konstruktionslösningar, system och materialval och ett förtydligande av bolagets beställarkrav kring utförande.

– Klimatavtrycket från våra byggprojekt står för en omfattande del av Akademiska Hus totala miljöbelastning och vi kommer att behöva jobba hårdare och under en längre tid för att nå vårt mål inom just det området. Men med gemensamma krafter i branschen och framtida tekniska landvinningar kommer vi att klara det. En avgörande fråga för oss blir också att öka effektiviteten och attraktionskraften i befintliga byggnader så att nybyggnation inte alltid ses som ett förstahandsval, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus.

 

Foto: Akademiska Hus

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.