ANNONS
Norconsult utvecklar Science Village i Lund

Norconsult utvecklar Science Village i Lund

annons
ANNONS

Norconsult har vunnit uppdraget att ansvara för projekteringen av utbyggnaden i Science Village i Lund.

Science Village är en del av den nya stadsdelen Brunnshög som ska utvecklas till en hållbar stadsdel med i första hand två anläggningar inom forskningsinfrastruktur men även universitetsfilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer ska byggas liksom offentliga platser. Norconsult har fått i uppdrag att projektera för nya torg, parkstråk och mötesplatser i Science Village.

Genom området planeras ett grönstråk som binder ihop Vindarnas Park med Kunskapsparken. Här kommer stor vikt att läggas vid de gröna inslagen i form av gröna stråk och vistelsemiljöer, med mycket växtlighet och träd i de hårdgjorda miljöerna samt den mer trädgårdslika Mölleparken.

– Det mesta vi levererar i projektet är inte annorlunda på grund av forskningsmiljön i sig, men några saker sticker ut. Exempelvis ska man utforma ”tankebubblor”, ett antal platser som ska fungera som små oaser för inspiration, träning eller avkoppling, berättar uppdragsledare Thomas Hedberg.

Science Village kommer också att trafikeras av spårvagnar. Max en tredjedel av resorna till och från området ska göras med bil. Kompetenser inom såväl väg, gata, VA, belysning, landskap och konstruktion som miljö, geoteknik, BAS-P och signalteknik kommer därför att vara involverade i projektet.

– Vi kommer att inleda med en förprojektering där geoteknik och miljö tar prover. Samtidigt kommer vi att ta fram skisser för torg och parkytor och utreda vilka korsningar som behöver signal. Det är mycket som möts på den här ytan, och det kommer att ställa höga krav på samordningen mellan teknikerna, avslutar Thomas.

Visionsbild Science Village. Från förgrunden, i linje: ESS, Science Village, MAX IV, Centrala Brunnshög och Lund. Den röda linjen visar spårvägen. Illustration: COBE / Science Village

ANNONS
Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.