NCC:s satsning på miljöanpassade asfaltverk bidrar till 35 procent lägre koldioxidutsläpp

NCC:s satsning på miljöanpassade asfaltverk bidrar till 35 procent lägre koldioxidutsläpp

Annons

NCC har omvandlat merparten av sina svenska asfaltverk till att drivas med förnybara bränslen. Satsningen har bidragit till att bolaget nu minskat sina koldioxidutsläpp med 35 procent på två och ett halvt år.

NCC har konverterat två tredjedelar av asfaltverken i Sverige från att, i första hand, använda eldningsolja till att istället nyttja träpellets som bränsle. Då företagets koldioxidavtryck till största delen påverkas av de bränslen som köps får detta en avgörande effekt på koldioxidutsläppen från NCC:s egna verksamhet.

– I Sverige har energi- och koldioxidskatterna på fossila bränslen medfört att det är ekonomiskt möjligt att investera i en omställning till förnybara bränslen. Det finns vissa tecken på att liknande förutsättningar kan komma att gälla i Norge. För Danmark och Finland finns få sådana tecken i dagsläget. Detta kan dock komma att förändras snabbt, säger Kent Andersson, bränsleansvarig på NCC.

Halvera utsläppen till 2020

Vid årsskiftet 2015/2016 uppgick NCC:s koldioxidutsläpp till 5,9 ton per miljon omsatt krona. Vid halvårsskiftet 2018 hade utsläppen minskat med 35 procent till 3,8 ton per miljon omsatt krona. Målet för koncernen är att halvera sina koldioxidutsläpp, under perioden 2016 till 2020, till 2,9 ton per miljon omsatt krona.

– Vi minskar våra koldioxidutsläpp kraftigt genom att 50% av den asfaltmassa NCC tillverkar i Sverige produceras med förnybara bränslen. Detta är dock bara början. Vi räknar med att nå 80% inom kort. Vi kan bidra till att nå vårt koldioxidmål i hela NCC-koncernen samtidigt som vi bidrar till att våra kunder når sina mål när de köper våra produkter, säger Jyri Salonen, affärsområdeschef för NCC Industry.

Annons

Relaterade artiklar