LINK Arkitektur vann tävling om regnanpassad skola

LINK Arkitektur vann tävling om regnanpassad skola

Annons

Göteborgs Stad har utsett LINK arkitektur som vinnare i tävlingen om en ny grundskola i Torslanda. Ett svensk-norskt team med arkitekter och landskapsarkitekter sattes samman för att skapa världens bästa skola när det regnar med just vattnet som en tydlig pedagogisk roll.

Inför Göteborgs stads 400-årsjubileum med temat ”Världens bästa stad när det regnar” ville Göteborgs grundskolförvaltning ta fasta på de klimatförändringar som vi står inför och som kommande generationer kommer att möta under sin livstid. Vattnet, som starkt element i skolmiljön, syftar till att öka kunskaperna kring klimatförändringar i allmänhet och vatten i synnerhet. Att barnen, på ett lekfullt sätt, lär sig om kraftiga regn, översvämningar och infiltration har varit ledord i projektet.

Göteborgs Stad bjöd in till en arkitekttävling om en ny skola i Torslanda för ca 600 barn i årskurs F-6 inklusive särskola. Nio kontor anmälde sitt intresse varav tre, LINK arkitektur, Norconsult och Liljewall Arkitekter, kvalificerade sig till tävlingen. Slutligen utsågs alltså LINK arkitektur till vinnare.

I Torslanda, strax utanför Göteborg, regnar det varannan dag under skolåret. LINK arkitekturs landskapsarkitekter och arkitekter tog fasta på detta och använde det som en stor tillgång i utformningen av det vinnande förslaget. Bidraget utgörs av en skolmiljö som framhäver vattnets naturliga kretslopp, dess kraft och betydelse. Regnvattnet samlas i en anlagd dagvattenflod mitt på skolgården för att sedan mynna ut i ett floddelta. Öppnings- och stängningsbara slussar och en effektfull regngardin uppmuntrar till lek och lärande.

Illustration: LINK Arkitektur

Annons

Relaterade artiklar