Hållbarhetsrådgivaren: Hög tid för samhällsbyggnadssektorn att börja analysera risker i värdekedjan.

Hållbarhetsrådgivaren: Hög tid för samhällsbyggnadssektorn att börja analysera risker i värdekedjan.

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Det nya EU-direktivet CSDD kommer framöver tvinga de allra flesta företag att genomlysa sina värdekedjor med avseende på mänskliga rättigheter och miljö. Alva Monti, rådgivare inom mänskliga rättigheter och social hållbarhet, menar att det är hög tid för samhällsbyggnadssektorn att ta tag i de här frågorna.
EU-direktivet CSDD (Corporate Sustainability Due Diligence) kommer träda i kraft först 2026 men redan nästa år, då den nya hållbarhetsrapporteringslagen CSRD sjösätts, kommer det finnas krav på företagen att rapportera om värdekedjan och beskriva sina due diligence-policys.

Att samhällsbyggnadssektorn har ett stort jobb framför sig råder det ingen tvekan om. Den nya lagen kräver att risker identifieras i hela värdekedjan, ner till råmaterial. Konsultföretaget Hallå Hållbarhetsbyrå, som jobbar mot bygg- och fastighetsbranschen, ser ett ökat behov av riskanalyser och har därför nyligen förstärkt teamet med Alva Monti, specialiserad på företags och organisationers ansvar i förhållande till mänskliga rättigheter.

Dessa frågor behöver lyftas omgående

– Vi ser att våra kunder kommer behöva hjälp i de här frågorna och därför känns det väldigt bra att knyta till oss Alva, som kan bidra med sin expertis inom rättighetstänkande, affärsetik och socialt ansvarstagande, säger Kristin Lundmark, vd och grundare på Hallå Hållbarhetsbyrå. Genom att få kontroll på värdekedjan kan företagen undvika stora ekonomiska och varumärkesrelaterade risker, fortsätter Kristin Lundmark.

Annons

De företag som direkt omfattas av lagen är stora företag med mer än 500 anställda samt medelstora företag vars omsättning till 50 procent är hänförlig till de sektorer som anses vara förenliga med särskilt stora risker för mänskliga rättigheter och miljön. I den senare kategorin faller många underentreprenörer och materialleverantörer in. Även mindre företag kommer att omfattas indirekt, om de är en del av de större företagens värdekedja.

– Bygg- och fastighetsbolagen behöver ta tag i de här frågorna redan nu. En byggnad är en komplex produkt och leverantörsleden är många. Det kommer bland annat handla om att följa materialen hela vägen till råvara. Sten, plaster och metaller är exempel på material vi vet är förknippade med miljömässiga och sociala risker, säger Alva Monti.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.