Hållbara städer kräver enhetlig och flexibel IT

Hållbara städer kräver enhetlig och flexibel IT

ANNONS

Annons

Förändringen av världens städer, speciellt de stora, diskuteras flitigt nu. En ny rapport beskriver vad både allmänheten och representanter för näringslivet har för önskemål. De önskemålen kommer att påverka arbetet med att bygga framtidens städer i allra högsta grad, skriver Mats Ericson, Sverigechef på Nutanix.

Tidigare pratades det mest om smarta städer, men begreppet har vidgats till att innefatta hållbarhet, inte minst i Sverige. Det innebär i praktiken ett större fokus på till exempel minskad klimatpåverkan. Det här har stor påverkan på byggbranschen, som har till uppgift att bygga de framtida hållbara städerna, rent fysiskt och i allt högre utsträckning med satsningar på innovativ teknisk infrastruktur.

The Economist Intelligence Unit rapport, ”Accelerating urban intelligence: People, business and the cities of tomorrow”, tar upp allmänhetens och näringslivets syn på hållbara och smarta städer. De fler än 7 700 deltagarna kommer från 19 stora städer över hela världen, bland annat från Stockholm.

En intressant reflektion gällande begreppen ”smarta” och ”hållbara” är vilken faktor de olika deltagarna pekar ut som den viktigaste. De från Sverige är en av fyra grupper som framhäver långsiktig planering som viktigast, vilket stärker hållbarhetsaspekten. De svenska deltagarna valde långsiktighet i arbetet med hållbara städer framför till exempel att hålla sig inom budget, att stärka skyddet för privata data och att stärka det lokala näringslivet.

Vad tycker folk om hållbara städer? En massa olika saker och det varierar från stad till stad i undersökningen. Stockholmarna tycker till exempel att billiga transporter är viktigare än flexibla priser för vatten och el. Det beror med all säkerhet på att allmänna nyttigheter som vatten och el är jämförelsevis billiga och att distributionen fungerar bra i Sverige.

Folk i allmänhet vill ha lägre kostnader för allmänna nyttigheter, mindre klimatpåverkan, fler jobb, mer brottsbekämpning, och så vidare. Vad gäller utförandet skiljer det sig åt i synen på teknikjättars medverkan i arbetet, där man är mindre positiv i storstäder i västvärlden. De allra flesta är beredda att offra en del av sin personliga integritet för att minska brottslighet, till exempel att tillåta lösningar med ansiktsigenkänning.

Deltagare från utvecklade länder framhåller bättre transporter, smidigare trafik och billigare tjänster. Deltagare från mindre utvecklade länder framhåller arbetstillfällen, brottsbekämpning, hygien och sophantering.

Hela 70 procent av de deltagare som representerar näringslivet framhåller tillgång till data från myndigheter som mycket viktig. 69 procent är beredda att dela med sig mer av egna data. Här kommer satsningar på öppna data in i bilden, vilket är ett område där vi ligger efter i Sverige, jämfört med andra utvecklade länder.

Oberoende vilka önskemålen är kommer IT in i bilden. Vad gäller tillgång till data är det uppenbart. liksom för övervakningslösningar. Men det gäller även i andra sammanhang. Ta billigare el och vatten som ett exempel, där smartare IT-lösningar och en högre grad av digitalisering blir viktiga faktorer för att lyckas med det. Det samma gäller för bättre sophantering, billigare tjänster i allmänhet och ett mer blomstrande arbetsliv med fler arbetstillfällen.

Mer specifikt blir IoT-lösningar viktiga, till exempel sensorer för att kontrollera hygiensituationen och trafiken. Med sådana lösningar följer behovet av effektiv och centraliserad hantering av data. Centraliserad betyder i det här fallet inte att all datahantering måste ske i myndigheters egna lokala datacenter.

Det handlar om att utnyttja rätt lösning för varje uppgift, vilket kan inbegripa lokala servrar, molntjänster och IT-resurser i kanten av nätverken (edge computing). I grund och botten handlar det om enhetlig, enkel och automatiserad hantering av IT (applikationer, infrastruktur och alla andra resurser som behövs).

Ju fler nya delar och komponenter som tillförs IT-miljöer, desto viktigare blir det att behandla dem alla på ett enhetligt sätt, i en övergripande teknikplattform. Det gäller både för de tjänster som kommer att ligga till grund för framtidens städer och för arbetet med att bygga städerna.

Mats Ericson,
Sverigechef Nutanix

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.