Fler får hjälp att hitta energitjuvar

Fler får hjälp att hitta energitjuvar

Nu ökar möjligheterna för mindre företag att få kostnadsfri hjälp med energieffektivisering. I drygt 100 kommuner finns nu en coach som ska stödja företag med att hitta energitjuvarna och på så sätt minska användningen av energi.

Energimyndighetens projekt “Coacher för energi och klimat” vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar. De har under hösten möjlighet att kontakta en coach i sin kommun. Coacherna kommer också att kontakta företag som vill komma vidare i sitt energi- och klimatarbete, skriver Energimyndigheten.

– Vi hoppas att de företag som den här satsningen riktar sig till vill ta del av alla fördelar med att medverka. Med en liten egen insats kan företagen, med hjälp av coachen, få full koll på energianvändningen och få andra positiva effekter som det medför på köpet, säger Liv Balkmar, biträdande projektledare.

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment