Ett steg närmare pilotanläggning för elektrifierad cementtillverkning

Ett steg närmare pilotanläggning för elektrifierad cementtillverkning

Cementa och Vattenfall undersöker möjligheterna för tekniska grundförutsättningar för en elektrifierad cementtillverkning i projektet CemZero. Nu har en förstudie inom ramen för projektet blivit klar som ger grönt ljus för att titta närmare på hur en pilotanläggning kan byggas.

Målsättningen med CemZero är en elektrifierad cementtillverkning försörjd med el från ett fossilfritt svenskt energisystem. Nu avslutas första delen av CemZero och en slutrapport har lämnats in till Energimyndigheten som delfinansierat studien. Förstudien har undersökt olika tekniker för uppvärmning i cementprocessen där fossilfri el används som energikälla istället för konventionella bränslen.

– För att nå radikala utsläppsminskningar krävs tekniksprång. CemZero öppnar upp en intressant väg som vi ser fram emot att ta vidare, säger Cementas vd Magnus Ohlsson.

Tillverkning via plasmateknik

Enligt resultaten från studien ser alltså elektrifiering av uppvärmningen i cementprocessen ut att vara tekniskt möjlig. Det har bland annat visat sig fungera att producera en viss mängd cementklinker helt och hållet med hjälp av plasmateknik. Plasmatekniken innebär att gas hettas upp genom att blåsa den genom en elektrisk ljusbåge istället för uppvärmning med fossila bränslen.

Möjligheten att elektrifiera uppvärmningen behöver nu verifieras genom test i större skala, konstaterar Cementa och Vattenfall. Simuleringar har indikerat att en eventuell framtida elektrifiering av Cementas fabrik på Gotland skulle fungera bra tillsammans med planerad utbyggnad av vindkraft på Gotland, dels genom förbättrad energibalans men också genom minskande av det maximala effektöverskottet som vindkraften annars skulle ge upphov till.

Ställer krav på CCS

Fortsättningen av CemZero innebär att  Cementa och Vattenfall genomför en fördjupad studie under 2019 om hur en pilotanläggning kan byggas. I en sådan testas plasma-tekniken för att minska tekniska risker och ge viktig information inför en uppskalning och implementation.

– Det är mycket positivt att vi kan gå vidare i arbetet med en elektrifierad cementindustri, det är ett av de viktigaste exemplen på nya samarbeten för teknikutveckling som kraftigt kan bidra till arbetet för en fossilfri framtid, säger Magnus Hall, vd och koncernchef Vattenfall.

Elektrifierad cementtillverkning i full skala skulle innebära att Cementa tar bort behovet av bränslen samtidigt som behovet av el blir väsentligt större. Elektrifieringen underlättar också möjligheten att fånga in de processutsläpp av koldioxid som uppstår vid produktionen vilket samtidigt ställer krav på en lösning för att lagra eller använda koldioxiden, så kallad CCS eller CCU.

Liten kostnadsökning av färdig byggnad

En elektrifierad lösning för cement är enligt Cementas och Vattenfalls studie konkurrenskraftig jämfört med andra alternativ för att nå radikala utsläppsminskningar. Studien visar på en ungefärlig fördubbling av produktionskostnaden för cementen men innebär i slutändan endast en kostnadsökning på ett par procent av den färdiga byggnaden eller infrastrukturen.

Foto: Cementa

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.