Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

Energibolagen stärker samarbetet över gränserna

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Ett starkare samarbete över hela Kvarkensregionen inom energisektorn och en plattform för dialog mellan politik, akademi och näringsliv. Det är motiveringen bakom det arbetsutskott som bildats av energibolagen som deltar i projektet Botnia Green Energy.

– Det finns flera skäl till att stärka samverkan inom energisektorn i Kvarkenregionen. Vi vill säkerställa en hållbar och stabil energiförsörjning och tillsammans öppna upp samarbetet mellan politiken, akademin och energibolagen, säger Ann-Christine Schmidt, ansvarig för forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft.

Meningsfullt globalt avtryck

Kvarkenrådets styrelse har tillsatt olika beredningsgrupper för att få extra stöd inom vissa områden. Beredningsgruppen för energi blev den andra gruppen som tillsattes för att stärka samarbetet inom regionen och skapa en plattform för samtal mellan politiken, akademin och energibolagen. Inom gruppen kommer en energiagenda och en årlig handlingsplan att tas fram.

Kvarkenrådets vision är att Kvarkenregionen ska göra det mest meningsfulla globala avtrycket genom nordiskt samarbete, och en av fem nyckelfrågor som medlemsorganisationerna har pekat ut är att främja den gröna omställningen i regionen.

Annons

Lyssnar på idéer

– Energiberedningen har en central roll i detta arbete. De genomför konkreta aktiviteter och initiativ som bidrar till regional utveckling och gränsöverskridande samarbete. Beredningens arbete säkerställer också att samarbetet fortsätter och hålls vid liv även när det inte finns aktuella projekt som samlar aktörerna, säger Veronica Berg, Kvarkenrådets utvecklingschef.

Även representanter för organisationer som inte är medlemmar i Kvarkenrådet EGTS kan ingå i beredningsgrupperna. Det är för att kunna lyssna in behov och idéer från fältet så effektivt som möjligt och säkerställa att samarbetsinitiativen har en regional eller lokal beställning och mottagare.

Verklig samhällsförändring

– Kvarkenrådet främjar samarbete över sektorsgränserna för att ta fram nya lösningar på komplexa problem. Vi arbetar tillsammans med akademi, näringsliv och andra offentliga institutioner för att skapa synergier och innovationer som kan leda till verklig samhällsförändring. Att tillsätta beredningsgrupper som denna är möjligt tack vare vår organisationsform EGTS och ett konkret exempel på hur vi tillämpar den för oss relativt nya organisationsformen, berättar Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.