Byggstart för nya sjukhuslokaler i Malmö

Byggstart för nya sjukhuslokaler i Malmö

Den 30 augusti startar bygget av en ny servicebyggnad på sjukhusområdet i Malmö.

I den sydöstra delen av Malmö sjukhusområde, mellan Inga Marie Nilssons gata och Jan Waldenströms gata ska en ny servicebyggnad byggas. Servicebyggnaden ska samla all logistik, service och teknik som finns på området. Funktionerna som flyttar in är Region Skånes laboratoriemedicinska verksamhet, FM-tjänster, läkemedelsförsörjning (Skånes universitetssjukvård), fastighetsförvaltning och byggprojekt (regionfastigheter). Servicebyggnaden kommer inte att innehålla någon vårdverksamhet.

Region Skånes ambition är att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad totalnivå Silver. Byggnaden ska bland annat ha fördröjning av dagvatten med gröna tak, lokalt producerad förnyelsebar energi, god dagsljusförsörjning och biologisk mångfald. Bakom utformningen av den nya byggnaden står Tengbom.

Inflyttningen är beräknad till hösten 2022.

 

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment