Bygga mer hållbart förutsätter ökad digitalisering

Bygga mer hållbart förutsätter ökad digitalisering

ANNONS

Annons

Samtidigt som kraven ökar på hållbara byggprocesser ska det som byggs också bli en mer hållbar produkt. I kombination med krav på lägre byggkostnader gör det digitalisering till en affärskritisk faktor även på kort sikt, skriver Ibrahim Imam, vd och grundare av PlanRadar.

Bygg- och fastighetsindustrin är den sektor som bidrar mest till utsläppen av växthusgaser, siffrorna går dessutom åt fel håll. Även om ökningen delvis hänger samman med den höga byggtakten i Sverige måste alla aktörer hjälpas åt att minska utsläppen, särskilt om vi ska kunna nå nettonoll-målet 2045.

Det ställs därför allt högre krav på byggprocesserna, samtidigt som de blir mer komplexa och omfattar fler leverantörer och andra intressenter. Sammantaget innebär det att mer information strömmar genom processen, som ska utföras av fler och gärna på kortare tid än tidigare. Med bibehållen kvalitet, säkerhet och lönsamhet.

Coronapandemin har dessutom inneburit färre fysiska möten och därmed sämre möjligheter att kommunicera effektivt i projekten.

Ny teknik som underlättar, effektiviserar och kvalitetssäkrar byggprocessen är lågt hängande frukter för företag som både vill bidra till hållbarhetsmålen och stärka sin affär och lönsamhet. Undersökningar visar dock att bygg- och fastighetsindustrin fortfarande är en av de minst digitaliserade sektorerna i landet. Idag sker hantering av projektens information, dokumentation och kommunikation oftast i olika kanaler och med olika medier och präglas av dålig styrning och bristande transparens. Inte sällan saknar många chefer och medarbetare tillgång till kritisk information, de får den för sent eller inte alls.

Med moderna digitala verktyg för informationshantering är det möjligt att i realtid dela den data som driver byggprocessen framåt och samtidigt minimerar fel och risk för förseningar.

Det gäller såväl stora infrastrukturprojekt som mindre renoveringar. På PlanRadar har vi sett projekt där kostnaderna minskat med 40 procent och tidsbesparingar med upp mot sju timmar per arbetsvecka när byggprocessens information delats i vår tjänst.

För det handlar om att dela information med alla som behöver den. Det är då vinsterna uppstår – miljömässiga såväl som företagsekonomiska. Även när nya medarbetare kommer in i olika projekts olika faser innebär delad bygginformation att de snabbare kommer in i arbetet och får möjlighet att göra rätt från början.

Att digitalisera byggprocessen är oundvikligt på sikt. Men varför vänta när verktygen och erfarenheterna redan finns och bidrar till mer hållbara byggprocesser?

Ibrahim Imam
vd och grundare, PlanRadar

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.