BoKlok ska ta socialt ansvar i Rosengård

BoKlok ska ta socialt ansvar i Rosengård

BoKlok Mark och exploatering AB har tilldelats en markanvisning vid Rosengårdsfältet i Malmö där det ska uppföras 45 stycken nya radhus. Fastighetskontoret och BoKlok har kommit överens om att BoKlok ska ta ett omfattande socialt ansvar. 

De sociala initiativen, som har arbetats fram gemensamt mellan Malmö stads fastighetskontor och Stadsområde Öster samt BoKlok, vänder sig främst till barn och unga samt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, med åtaganden som syftar till att främja sysselsättning, mötesplatser och det hållbara boendet. Exempel på aktiviteter som väntas bli aktuella är praktikplatser och anställningar samt samverkan med skolklasser i området.

– Att Malmö stad ställer sociala krav i traditionellt hårda frågor som markanvisningar blir allt mer naturligt. Jag upplever ett engagemang från näringslivet i de sociala hållbarhetsfrågorna, det är glädjande att vi är många som vill bygga Malmö helt, säger Milan Obradovic ordförande i tekniska nämnden (S), i ett pressmeddelande.

Visionsbild: BoKlok

.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment