Återvunnen emballageplast blir kompositprofil till bullerplank

Återvunnen emballageplast blir kompositprofil till bullerplank

Byggindustrin är en av de sektorer som använder mest plast. Samtidigt är branschen dåliga på att återvinna den plast som användas. Genom ett nytt projekt har man nu kunnat ta tillvara på gammal emballageplast och tillverka kompositprofil till bullerplank.

Forskningsprojektet Constructivate, lett av Max Björkman på Chalmers Industriteknik, har gjort olika punktinsatser för att komma på en lösning för att på ett kostnadseffektivt sätt ta tillvara på emballageplast. På två av NCCs arbetsplatser för nybyggnation har LDPE-film samlats in genom ett säckställssystem där byggprodukter har avemballerats, komprimerats för hand och sedan lagts i säckar.

Lösningen har visat sig vara effektiv och skapar inte heller något merarbete på byggarbetsplatsen, samtidigt som mängden material i fraktionerna brännbart och blandat för eftersortering minskar, vilket betyder kostnadsbesparingar. I ett testförsök har också Ragn-Sells samlat in bland annat LDPE-film som sedan skickats till Rodepa Plastics B.V. i Holland för att granuleras. Den granulerade plasten har sedan skickats till företaget PolyPlanks produktionsanläggning på Öland. Råvaran från LDPE-filmen har visat sig kunna användas vid produktion av plankprofiler i komposit.

— Vi fick ett otroligt fint resultat av testet och nu kan vi visa att det verkligen går att göra högvärdiga produkter av denna råvara som idag till stor del förbränns. Vi hoppas att detta ska kunna motivera svenska aktörer att samla in och förädla emballageplast här i Sverige så att vi kan tillverka produkter till byggbranschen med hjälp av avfall från samma sektor, säger Annika Fernlund, styrelseordförande i PolyPlank AB

Under våren startar ett nytt forskningsprojekt där man kommer undersöka vidare hur man kan sänka transportkostnaderna. En utmaning just nu är att den insamlade LDPE-filmen måste transporteras lång väg för att kunna förädlas vidare. En annan aspekt som är intressant att titta vidare på är ifall det går att minska användningen av emballageplast från allra första början eller åtminstone se till att emballageplast designas för att enkelt kunna återvinnas.

Illustration av emballageplastens resa mot ett slutet tekniskt kretslopp: Insamling/Sortering, Tvättning/Pelletering, Upcycling/Extrudering, Demonterbar montering. Illustration: Polyplast

Relaterade artiklar

Leave A Comment