Arkitema utvecklar ny grön stadsdel i Bjärred

Arkitema utvecklar ny grön stadsdel i Bjärred

Arkitemas förslag för en ny grön stadsdel i Bjärred i Lomma kommun är vinnaren av 61 förslag i tävlingen som utlysts av Sveriges Arkitekter.

Lomma kommun och Sveriges Arkitekter bjöd in till en allmän tävling om utformningen av Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i kommunen. Syftet med tävlingen var att få fram ett strukturförslag som är attraktivt, hållbart och innovativt vilket sedan kan ligga till grund för efterföljande planarbete. Under perioden 3 maj–13 september pågick tävlingen som resulterade i totalt 61 bidrag varav 60 godkändes för bedömning.

Skapar nya värden för området

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Arkitemas förslag Bjärreds vångar till vinnare i tävlingen. Ur motiveringen: ”Med ett inkännande och skickligt grepp, likt två händer vars fingrar sträcker sig mot varandra, kompletterar Bjärreds vångar den befintliga strukturen på ett sätt som upplevs vara både självklart på platsen och ha potential att skapa nya värden för området i stort. I förslaget knyts de befintliga gröna rummen från norr till söder samman med ett tilltalande grönt stråk.”

Varierade bostadstyper

Bjärreds vångar ska bli en modern och levande boendemiljö i direkt närhet till naturen med pendlingsavstånd till Lund och Malmö, enligt Arkitemas förslag. Det nya området ska utgöras av en varierad bostadsmiljö med parhus, småhus, radhus, punkthus och flerbostadshus. Variationen av bostadstyper leder till en mångfald av invånare och skapar en socialt hållbar miljö, menar arkitekterna.

– Vår ambition har varit att ta vara på och utveckla det unika i området och genom att anpassa bostadsmiljöerna till de olika situationerna erbjuda ett stort utbud av boendekvaliteter som kan attrahera olika typer av invånare, säger Anna Schlyter, kreativ ledare vid Arkitemas Malmökontor.

Bebyggelse nära naturen

Bjärreds nya stadsdel ska bli ett lokalt förankrat område, som naturligt kopplas till byarnas identitet. Stadsdelen ska erbjuda en hälsosam, hållbar livsstil med möjlighet till självförsörjning av livsmedel och direkt kontakt med naturen. En stor del av den befintliga bebyggelsen i Bjärred är placerad bredvid naturen snarare än i den. I Bjärreds vångar får alla bostäder bli en del av landskapet med direkt tillgång till attraktiva gröna rum i form av vild natur eller som odlade lundar.

– Vi vill skapa en plats i Bjärred som kombinerar den storslagna naturen med en attraktiv och levande boendemiljö där man bor i landskapet istället för bredvid det, säger Anna Schlyter.

Illustration: Arkitema

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.