• måndag , 25 september 2023

Om airwatergreen

Airwatergreen är en pionjär inom vatten- och fukthanteringsteknologi. Bolaget grundades år 2009 i Uppsala och har utvecklat en ny metod för att kondensera fukt till flytande vatten med hjälp av värme istället för det traditionella kyla. Genom att använda värme kan kondensering nu ske effektivt även i låga temperaturer. Metoden, som kallas Varmkondensering, nådde marknaden i slutet av 2013 i form av avfuktaren Airwatergreen AWD450.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut uppmätte i november 2013 en halverad energianvändning hos AWD450 för att kondensera fukt ur luften jämfört med marknadens näst bästa produkt från en marknadsledande konkurrent. En halverad energianvändning betyder en halverad energikostnad, och för många lokaltyper är återbetalningsperioden för AWD450 så kort som 18 månader.

Varmkondenseringens förmåga att kondensera i låga temperaturer förväntas ändra fukthanteringsmarknaden i grunden eftersom den möjliggör användandet av kondensering i alla typer av lokaler och miljöer, även minusgrader. Kondensering är betydligt enklare att installera och hantera än t.ex. sorptionsavfuktning.

Air Water Green