• onsdag , 17 augusti 2022


Airwatergreen får finansiering från Vinnova för satsning på het sorptionskyla

Airwatergreen får finansiering från Vinnova för satsning på het sorptionskyla

ANNONS

Annons

Airwatergreen får 950 000 kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla sorptionskyla, en energieffektiv kylteknik i sin linda som förväntas dominera den globala kylmarknaden under kommande årtionden.

Kyla svarar för cirka 70 procent av den globala luftbehandlingsmarknaden som är värd uppåt 100 miljarder dollar. Globalt är efterfrågan på kyla mångdubbelt större än värme, avfuktning och ventilation tillsammans. I takt med att miljökraven har ökat har även behovet av energieffektivitet inom kylindustrin ökat. Tekniken som med sin höga energieffektivitet förväntas dominera kylindustrin under kommande årtionden heter sorptionskyla.

Nu finansieras Airwatergreen med 950 000 kronor från Vinnova för att utveckla tekniken för sorptionskyla.

Kort sammanfattat går sorptionskyla ut på att tillföra vatten till luften, som då kyls. För att kunna göra det måste luften först göras torr på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Den pusselbiten återstår att lösa innan sorptionskyla kan få sitt internationella genombrott. Det är just avfuktningssteget som Airwatergreen siktar på att lösa.

”Kyla är liksom värme och fukthantering en naturlig komponent i all luftbehandling. De är intimt förknippade med varandra. Att ta steget in på kylområdet är därför helt naturligt för oss och något som vi har tittat på länge”, säger Fredrik Edström, forsknings- och utvecklingschef på Airwatergreen.

Airwatergreen har sedan tidigare utvecklat den nya tekniken Varmkondensering för att kondensera fukt ur luft med hjälp av värme istället för kyla, och där energieffektiviteten är konstant i alla temperaturer. Tekniken har nyligen patenterats i USA, Kina och Ryssland och kallas ofta tredje generationens fukthantering. Tekniken har därefter vidareutvecklats är nu redo att ta steget in på området sorptionskyla.

Bolaget har under våren även utnämnts till ett av Sveriges 33 hetaste teknikbolag av tidningarna NyTeknik och Affärsvärlden.

Relaterade artiklar

Air Water Green