AFRY och FOJAB stöttar Jernhusen med klimatarbete

AFRY och FOJAB stöttar Jernhusen med klimatarbete

ANNONS

Annons

Jernhusen har tecknat nya ramavtal med 20 teknikkonsulter som har kompetens i hållbarhetsfrågor för stöd i Jernhusens arbete att bli klimatneutralt 2045.

Ett av Jernhusens kortsiktiga hållbarhetsmål är att halvera användningen av köpt energi på fastigheter till 2030 från 2008, med sikte på att bli helt klimatneutrala 2045. För att klara det behöver fastighetsbeståndet kontinuerligt utvecklas genom utredningar i tidiga skeden, detaljplanearbete, ombyggnation, samt till- och nybyggnation. I upphandlingen av teknikkonsulter har det därför varit viktigt att säkerställa kompetens och resurser inom olika teknik- och hållbarhetsområden men också inom projektering och styrning av byggentreprenader.

– Vårt mål är att uppnå affärsrelationer med ett antal samarbetspartners där ömsesidigt förtroende, förståelse och fokus på kvalitet, leverans och kostnader leder till effektivitet och ständiga förbättringar säger Björn Heiling chef Inköp på Jernhusen och fortsätter, vi följer upp vår klimatpåverkan i hela vår verksamhet och förväntar oss att de 20 kan stötta oss i att utveckla det området ytterligare.

Avtal har tecknats med bland annat AFRY, Sweco, Bengt Dahlgren och FOJAB.

– Vi är väldigt glada över samarbetet med Jernhusen och att kunna bistå med vår kompetens. På FOJAB arbetar vi gärna nära våra beställare, för vi vet att förtroende och förståelse för varandra är avgörande om man vill nå långt i klimatarbetet. Vi går in i samarbetet med förhoppningen om spännande projekt där vi tillsammans kan ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå, säger Daniel Nord, vd på FOJAB.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.