ABB lanserar kampanjen Real Progress för att påskynda global hållbarhet

ABB lanserar kampanjen Real Progress för att påskynda global hållbarhet

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

-Teknik och expertis från ABB bevisar för kunderna att hållbarhet och produktivitet går hand i hand
-ABB uppmanar till handling för att påskynda global hållbarhet
-Kampanjen Real Progress börjar med automatisering, elektrifiering och digitalisering inom gruv-, massa- och pappers- samt metallindustrin

ABB har idag lanserat sitt nya globala hållbarhetsinitiativ, som visar kraften i teknik och expertis för att påskynda hållbarhet och samtidigt förbättra produktiviteten. ABB:s kampanj Real Progress är ett upprop till kunder, partners och leverantörer som inspirerar dem att utnyttja teknikledarskap och de lösningar som finns idag för att förstärka sin egen påverkan inom processindustrier som gruvor, metall samt massa och papper.

Har alltid gått oupptrampade stigar

I mer än 130 år har teknikledaren varit verksam inom branscher där utsläpp är svåra att minska och där alternativa lösningar antingen saknas eller är svåra att genomföra i praktiken. Idag tar sig ABB an många förändringar som sker i världen, till exempel ökande utsläpp, vatten- och energibrist och kompetensutmaningar för arbetskraften. Företaget visar att kraften i djärva idéer och banbrytande teknik kan övervinna dessa utmaningar, steg för steg, tillsammans med det bredare industriella och samhälleliga ekosystemet.

Utmaningen att minska koldioxidutsläppen förenar gruv-, massa- och pappers- samt metallindustrin med ledare som strävar efter att möta den ökande efterfrågan på marknaden med en snabbare ökning av energi- och resurseffektivitet för att nå sina hållbarhetsmål, exempelvis mer koldioxidneutrala verksamheter. Inom dessa viktiga processindustrier finns det en växande insikt om att automatisering, elektrifiering och digitalisering är viktiga komponenter på vägen mot att uppfylla de klimatmål som fastställts av företag, lagstiftning, regeringar och internationella avtal under de kommande 25 åren och därefter.

Omställningen måste ske nu

“Resan mot hållbarhet är inte en gradvis utveckling, det är en djärv omvandling. De åtgärder och beslut vi fattar idag, tillsammans med varje innovation vi anammar, är kraftfulla steg mot en hållbar framtid, och vi leder utvecklingen utan att tveka”, säger Joachim Braun, global chef för ABB Process Industries. “Varje dag arbetar ABB sida vid sida med kunderna i deras gruvor, bruk och anläggningar för att tillhandahålla kompletta tekniklösningar med automation, elektrifiering och digitalisering för att radikalt minska utsläppen och energianvändningen. Tillsammans med vårt stora nätverk av partners är vi stolta över att driva verkliga framsteg inom hållbarhet, men vi vet att mer kan och måste göras. Vi är en del av resan och åtar oss att alltid göra verkliga framsteg.”

”I Sverige har vi en stark tradition av samarbete för att innovera och skapa verkliga framsteg i den hållbara omställningen av industri och samhälle”, säger Torbjörn Ottosson, chef för ABB Process Industries i Sverige. ”Med det här uppropet är vår ambition att vi verksamma inom processindustrin tillsammans tar nästa steg för att anamma och utveckla de lösningar inom automation, elektrifiering och digitalisering som kommer vara avgörande för en hållbar framtid.”

Annons

Stöttar i omställning

Inom gruvindustrin innebär Real Progress att hjälpa kunderna genom deras energiomställning, med elektrifiering i kombination med teknik i världsklass för gruvspel och malning. ABB:s eMine™-lösning är ett exempel som ger dem möjlighet att konvertera gruvor som är beroende av fossila bränslen till helt elektriska. Genom att automatisera alla elektrifieringslösningar kan kunderna nu övervaka, styra och sedan minska sin energiförbrukning och sina utsläpp av växthusgaser i realtid.

ABB stöder också kunder i omvandlingen av massa- och pappersindustrin, vilket bidrar till att minska avfallet och påskynda mot cirkularitet. Lösningarna inkluderar ABB Quality Control System (QCS), som används för att ge papperstillverkare insyn i arket när det formas för att minska avfallet och förbättra körbarheten. Automation i kombination med avancerad processtyrning (APC) kan stödja konsekvent verksamhet, förbättrad produktion, energibesparingar och minskade kostnader. Samtidigt säkerställer moderna drivenheter och motorer tillförlitlig drift, energieffektivitet och processprestanda.

Hållbarhet är en nödvändighet

Inom metallindustrin arbetar ABB för att kunderna ska kunna använda mindre energi och råvaror när de producerar stål och aluminium genom avancerade automations- och elektrifieringssystem, i kombination med branschspecifik utrustning och digitalisering, i alla anläggningar. Medan den digitala lösningen ABB Ability™ Smart Melt Shop hjälper till att få autonoma anläggningar till liv genom att ansluta och automatisera kran- och skänkrörelser för att minska värmeförluster, gör ABB ArcSave® elektromagnetisk omrörare (EMS) elektriska bågugnsoperationer (EAF) mer produktiva och resurseffektiva. ABB Ability™ Energy Management System övervakar och optimerar hela anläggningens energiförbrukning och hjälper tillverkarna att uppfylla sina hållbarhetsmål.

“Hållbarhet är inte ett alternativ, det är en nödvändighet för varje företagsledare i vår snabbt föränderliga värld. För att utvecklas och skapa en bättre framtid måste vi låta hållbarhet genomsyra hela vår verksamhet”, säger Rohit Sharma, Global HSE and Sustainability Manager på ABB Process Industries. “Det handlar inte bara om att vara ansvarsfull utan också om att vara konkurrenskraftig och motståndskraftig i ett ständigt föränderligt globalt landskap. Vårt engagemang för hållbarhet idag kommer att definiera vår framgång och påverka kommande generationer.”

Grundläggande behov tillgodoses

ABB:s affärsområde Process Automation automatiserar, elektrifierar och digitaliserar industriell verksamhet som tillgodoser ett brett spektrum av grundläggande behov – från att leverera energi, vatten och material till att producera varor och transportera dem till marknaden. Med sina cirka 20 000 medarbetare, ledande teknik och serviceexpertis hjälper ABB Process Automation kunder inom process-, hybrid- och sjöfartsindustrin att förbättra prestanda och säkerhet i verksamheten, vilket möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid.

ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen. www.abb.com

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.