• söndag , 16 juni 2024


Planera för framtida återbruk

Planera för framtida återbruk

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Som återbrukskonsulter vid renoveringen av Bromma sjukhus är vi en del av projekteringsteamet, men vi fokuserar inte enbart på hur de befintliga byggnadsdelarna kan återbrukas. Vi lyfter också blicken och tittar framåt för att förbättra möjligheterna och underlätta för nästa generations återbruk.

En av erfarenheterna från Brommaprojektet är svårigheten att hitta relevanta ritningar och relationshandlingar.
Vi kan ta dörrar som exempel. Det saknas helt enkelt dokumentation.

MÅNGA av dörrarna har inte gått att härleda till. De sattes in för många år sedan och mycket har hänt i leverantörsledet sedan dess, en del företag finns inte ens kvar.

Foto: Kaminsky Arkitektur

Under vägen från då till nu har informationen gått förlorad vilket för med sig en ekonomisk effekt som inte gynnar återbruket.
Det är kostsamt att testa en dörrs ljud- och brandegenskaper. I förlängningen kan det leda till att fullt funktionsdugliga dörrar kasseras på grund av osäkerheten kring kravspecifikationerna.

I FRAMTIDA ny- och ombyggnation skulle detta kunna förebyggas genom att tillämpa materialpass, där tillverkaren anger vilka ämnen nya byggnadsdelar innehåller, och digitala byggnadsinformationsmodeller (BIM). Miljöproduktdeklarationer (EPD), monterings- och demonteringsritningar med mera kopplas i dokumentationen.

PÅ TAL om montering. Bygg för framtida demontering. Använd så ”rena” material som möjligt.
Det internationella miljöcertifieringssystemet LEED listar fyra punkter för cirkulära produkter:

  • Cirkulär försörjningskedja. Nya produkter med återvunnet material.
  • Tillverkning utan avfall. Produktion med minimerat tillverkningsavfall.
  • Cirkulär design. Demonterbara produkter, skruva i stället för att limma.
  • Slutna kretslopp. Materialet går tillbaka till tillverkarna som gör nytt eller återvinner till liknande produkt.

Vid inköp är det viktigt att se till att produkten lever upp till dessa krav och att en tredje part kan säkerställa det.
Många svenska tillverkare har börjat visa intresse för återtagande av produkter. Steget är sedan inte långt till att kombinera rätt val av material med att föra in dem i en BIM-relationsmodell – och därigenom garantera återbrukbarhet för framtiden.

Foto: Marilyn Lindh och Claire Mirjolet

 

För mer information om projektet besök www.kaminsky.se

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Rapport från ett återbruksprojekt