• lördag , 13 juli 2024

Återbruksprojekt Bromma sjukhus

Rapport från ett återbruksprojekt