• lördag , 13 juli 2024


En rörelse i hela branschen

En rörelse i hela branschen

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Vi har tidigare pratat om hur viktigt det är att integrera återbruket i ett byggprojekt för att det ska fungera optimalt och att budgetera för extra tid och merkostnader – men vi kan inte nog betona vikten av att också hålla kvaliteten genom hela byggprocessen.

Det är bättre att återvinna, exempelvis, golv till helt nya golv – så kallad upcycling – än att återvinna något till en lägre nivå – så kallad downcycling – vilket innebär att produkten hamnar närmare sin slutanvändning (till exempel mineralull som blir sprutisolering).

I dag är det en handfull större företag i branschen som förstått att det inte enbart handlar om att ta ansvar i tillverkningsskedet utan genom hela processen fram till återvinning/återbruk. Vi fick se stort engagemang när vi besökte hos golvföretaget Tarkett som driver ett pilotprojekt för återtagande av golvmattor för återvinning. De skär upp och luktar på golven för att avgöra om det är deras egna produkter.

DET DÄR är ungefär så långt vi har kommit i dag. Så vad är nästa nivå?
Ett steg uppåt skulle kunna vara att se rekonditionering som en naturlig del av en byggdels livscykel.
Ett exempel. I stället för att byta ut en hel undertaksplatta, vars akustiska egenskaper är intakta, skulle man kunna tänka sig en produkt där ytskiktet är utbytbart. Ett sådant ”slitskikt” har tagits fram av Dakira, en mindre byggentreprenör från Göteborg. Sannolikt dyker det upp fler liknande innovationer från mindre företag med höga ambitionsnivåer vad gäller cirkulärt byggande.

EN ÅTERBRUKSKONSULT inventerar, dokumenterar, informerar och samordnar under resans gång men kommer också med synpunkter på upphandlingar för att säkerställa att återbruket vägs in så optimalt som möjligt redan från start. Återbrukskonsulten känner byggnaden väl och tar fram lösningar för hur en byggnadsdel eller ett material ska hanteras. Kan det där återvinnas? Kan dörrarna nyttjas någon annanstans?

De byggkomponenter på Bromma sjukhus som vi inte hittade någon användning för hamnade på ccbuild.se, bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande. Där, på Marknadsplatsen, kan återbrukade produkter från olika ombyggnadsprojekt läggas ut till försäljning.

EN NY typ av marknad är på frammarsch och det dyker också upp många nya aktörer för tillvaratagande och försäljning av återbruk. Fortfarande saknas det utpräglade logistik-, lagrings- och rekonditioneringsfirmor men mycket talar för att den specialiseringen kommer inom en snar framtid. Dessutom har arkitekter ett större intresse för återbruk i dag vilket innebär att mycket går att göra redan i skiss- och utredningsskedet av ett projekt, som – exempelvis – kan anpassas efter förutsättningen ”minsta möjliga rivning”.

Det finns dock en hake. Någon måste driva frågan. Där kan en ny aktör träda in på marknaden – återbrukskonsulten.

För mer information om projektet besök www.kaminsky.se

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Rapport från ett återbruksprojekt