• söndag , 19 augusti 2018

Hemsida för corridorFUNCTION – spara energi utan att släcka

Ny hemsida om corridorFUNCTION – spara energi utan att släcka

Det är den löpande driften av en armatur – inte dess tillverkning – som står för merparten av den energi den förbrukar och det CO2-utsläpp den orsakar. Belysningslösningar med närvaro- och dagsljusbaserad styrning resulterar i den mest effektiva användningen av energi. corridorFUNCTION är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att implementera båda delarna för LED eller lysrör.

På den nya hemsidan om corridorFUNCTION kan du läsa om och se hur det fungerar. CorridorFUNCTION innebär styrning av belysning med närvarodetektor för att spara energi utan att släcka. Behovet av externa styrsystem har eliminerats genom att bygga in en enkel logik i digitalt dimbara driftdon för alla typer av ljuskällor. Med corridorFUNCTION kan man skapa avancerad närvarostyrning genom att endast ansluta ett valfritt antal 230V-närvarodetektorer till de dimbara driftdonens digitala ingångar.
Vill du läsa mer om corridorFUNCTION, besök www.corridorFUNCTION.com eller www.ljuskontroll.com.

Relaterade artiklar

Wennerström Ljuskontroll AB
Assign a menu in the Left Menu options.