• tisdag , 21 augusti 2018

Över 40 år i ljusets tjänst

Wennerström Ljuskontroll AB grundades redan 1970 som ett handelsbolag under namnet Wennerström & Co. Idag, över 40 år senare, är vi ett familjeägt specialistföretag med sexton medarbetare.

 

Vår försäljning uppgår till >200 MSek varav den samlade agenturförsäljningen med direktleveranser och fakturering från respektive tillverkare utgör ca 75 procent. Bolagets exportverksamhet utgör 10 % av försäljningen. Våra kunder består huvudsakligen av tillverkare av belysningsarmaturer, elgrossister, elinstallatörer samt fastighetsägare och skyltindustrin. Våra lösningar och produkter är ofta föreskrivna av landets ledande elkonsulter och ljusplanerare.

Från våra kontor i Strängnäs, Stockholm och Jönköping och med vårt effektiva servicelager i Rosersberg betjänar vi snabbt kunderna i Sverige, Finland & Baltikum. Wennerström Ljuskontroll AB är medlem i branschorganisationen Ljuskultur och deltar aktivt i debatten om miljöpåverkan och energieffektivisering. Vi följer och påverkar den snabba tekniska utvecklingen i belysningsbranschen, där nya energieffektiva ljuskällor samt energibesparande applikationer introduceras i snabb takt.

Välgörenhet & ideell verksamhet

Bolaget har under många år haft god tillväxt och lönsamhet och Wennerström Ljuskontroll AB har idag högsta betyg gällande kreditvärdighet. Vinstmedel återinvesteras i huvudsak i fortsatt organisk tillväxt. Med personalens fulla stöd har bolaget därutöver tagit initiativ till grundandet och finansieringen av ett Medical Center i en by med ca 200 invånare i bergstrakterna i Nepal. Vi bidrar även till ambulansdonationer i olika utsatta delar av världen.

Wennerström Ljuskontroll AB
Assign a menu in the Left Menu options.