• tisdag , 25 juni 2024

Om eGain

eGain utvecklar och levererar det ledande systemet för prognosstyrning – eGain forecasting™ i 11 länder i Europa.

Utifrån noggranna energibalansberäkningar för varje individuell fastighet samt detaljerade väderprognoser styrs värmen i flerbostadshus optimalt, vilket ger ett jämnare inomhusklimat, lägre uppvärmningskostnader och en minskad miljöpåverkan.

eGain forecastingTM är en prognosstyrningstjänst som sänker uppvärmningskostnaden för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Detta sker genom att styra värmen optimalt timme för timme, baserat på byggnadens energiegenskaper och detaljerade väderprognoser. Därmed utnyttjas energin effektivare, samtidigt som man får bättre komfort inomhus.

Installation sker inom 14 dagar och ni börjar spara energi och pengar direkt, utan stora ingrepp i er fastighet. Besparingen ligger på ca 10-15% och oftast är investeringen betald redan inom ett år. Det ger er bättre ekonomi, höjer värdet på fastigheten och hjälper till att finansiera andra, dyrare åtgärder.

Egain