• tisdag , 25 juni 2024


Graflunds och eGain minskar miljöpåverkan med 3 000 000 kg CO2

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

eGain Sweden AB och Graflunds har samarbetat sedan 2008 gällande energieffektiviserande åtgärder där eGain forecasting™ använts i syfte att optimera energianvändningen och därmed utsläppen av miljöfarliga ämnen. Nu summeras samarbetet tom 2014, där 3 000 000 kg i minskade utsläpp av koldioxid från Graflunds fastigheter konstateras.

eGain forecasting™ har installerats i merparten av D. Carnegie & Co:s bostadsfastigheter, vilka förvaltas av det helägda dotterbolaget Graflunds. Sedan starten 2008 har totalt cirka 620 000 m² på ett flertal orter i landet omfattats av detta, med goda miljömässiga resultat.

Totalt under åren som projektet har pågått har Graflunds minskat sina utsläpp av koldioxid med hela 3 000 000 kg, vilket ungefär motsvarar de årliga utsläppen av koldioxid från 789 bilar i Sverige. I tillägg till detta har projektet skapat en bättre komfort och ett jämnare inomhusklimat för Graflunds hyresgäster.

– Vi har ett stort miljöansvar och därför är eGain en värdefull partner för oss i syfte att minska vår energianvändning och uppnå våra högt ställda miljö- och energimål. De miljömässiga resultaten som vi uppnått med hjälp av eGain forecasting™ är fantastiska, och vi kommer fortsätta att jobba hårt för att bidra till en bättre miljö genom minskade utsläpp från våra fastigheter, säger Anders Häggström, VD på Graflunds.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan redovisa resultatet av flera års ambitiöst samarbete mellan oss och Graflunds. Vi är naturligtvis mycket stolta över det goda resultatet och de miljömässiga vinsterna som samarbetet kontinuerligt genererar, och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete tillsammans med Graflunds, säger Martin Eksberg, Key Account Manager eGain Sweden AB.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Anders Häggström, VD Graflunds, Tel. 016-15 35 33
Martin Eksberg, Key Account Manager, eGain Sweden AB, Tel. 073-20 74 540

eGain är Nordens ledande koncern inom klimatstyrning av fastigheter med input av väderdata. Genom bolagets tjänst, eGain forecasting™, så reducerar bostadsfastigheter sin värmekostnad signifikant. Bolaget har verksamhet ibland annat Sverige, Finland, Estland, Danmark, Polen, Schweiz, Österrike och Rumänien. Omsättningen är cirka 60 miljoner med en årlig tillväxttakt de senaste tre åren på cirka 20 procent. För mer information se www.egain.se

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Egain