• lördag , 25 maj 2024


Fastighets AB L E Lundberg utökar samarbetet med eGain i region Stockholm

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Fastighets AB L E Lundberg har sedan 2010 samarbetat med eGain Sweden AB kring energi- & miljöoptimering genom tjänsten eGain forecasting™.

Samarbetet består av 150 000 m2 bostadsfastigheter i Eskilstuna och Södertälje, där man nu även väljer att utöka beståndet med ytterligare ca 50 000 m2, totalt motsvarande ca 3 000 lägenheter. Dessutom förser man beståndet med nya tilläggstjänsten eGain sense™, för individuell mätning av inomhustemperatur och luftfuktighet i 30 % av lägenheterna.

Samarbetet genom åren har hitintills bidragit till att Fastighets AB L E Lundberg numera har en årlig minskad miljöpåverkan på 82 000 kg CO2 jämfört med tidigare, vilket är en av de avgörande faktorerna till att man nu satsar vidare och utökar samarbetet på resterande objekt i region Stockholm.

– eGain forecasting™ är en tjänst som hela tiden har vidareutvecklas och de senaste nyheterna med den självlärande optimeringen, som innebär att systemet själv optimerar och justerar inomhusklimatet till rätt nivåer, underlättar arbetet för oss, säger Jimmy Ekström, teknisk förvaltare.

– Att vi nu även tar steget vidare och utökar mätningen av inomhusklimatet i våra lägenheter ger oss än bättre möjligheter att säkerställa en bra inomhusmiljö i våra fastigheter för att våra hyresgäster fortsatt skall trivas. Det gör att vi lättare kan behålla redan nöjda hyresgäster, men även planera kommande åtgärder i fastigheterna, fortsätter Jimmy.

Med eGain forecasting™ och tilläggstjänsten eGain sense™, mäts såväl inomhustemperatur som luftfuktighet i lägenheter med trådlösa sensorer, och fastighetsägaren får en komplett överblick av inomhusklimatet i fastigheterna. Med hjälp av detta optimeras såväl energibalansberäkning som den självlärande optimeringen ytterligare för maximal besparing. eGain sense™ medför även helt nya möjligheter för fastighetsägaren att skapa en integration med hyresgästerna där hyresgästerna själva kan följa sin energiförbrukning, se aktuell temperatur, luftfuktighet samt en lokal väderprognos direkt i sin smartphone genom att läsa av QR-koden på sidan av sensorn.

Fastighets AB L E Lundberg är en av de stora privata fastighetsägarna i Sverige. Lundbergs satsar långsiktigt på att skapa en hållbar utveckling och miljö. Tack vare ständiga förbättringar av byggteknik, modernare teknik i fastigheterna och bättre förståelse inom företaget vill man även framöver arbeta för att minska miljöbelastningen. Fastighets AB L E Lundberg är sedan mars 2010 miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 och energicertifierade enligt SS-EN 16001:2009.

För mer information kontakta:
Martin Eksberg, Key Account Manager, eGain Sweden AB, tel. 0732-074 540
Jimmy Ekström, Teknisk Förvaltare, Fastighets AB L E Lundberg, tel. 0709-216 540

Se filmen om eGain forecasting™ på www.egain.se

 

eGain utvecklar och levererar det ledande systemet för prognosstyrning – eGain forecasting™ i 11 länder i Europa. Utifrån noggranna energibalansberäkningar för varje individuell fastighet samt detaljerade väderprognoser styrs värmen i flerbostadshus optimalt, vilket ger ett jämnare inomhusklimat, lägre uppvärmningskostnader och en minskad miljöpåverkan. 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Egain