• tisdag , 9 augusti 2022


Klimatsmart teknik för kallt klimat demonstreras i Övre Norrland

Klimatsmart teknik för kallt klimat demonstreras i Övre Norrland

ANNONS

Annons

EU:s regionala strukturfond i Övre Norrland har beslutat bidra med 7,9 MSEK för Evertechs genomförande av ett demo-projekt (Ecofast) av ny klimatsmart energiteknologi. I projektet ska digitaliserade fastighetssystem utvecklas, installeras och demonstreras. De ska integreras med Evertechs nya energiteknologier för lagring av förnyelsebar och återvunnen energi, främst avsedda för fastigheter i kallt klimat. En marknad som omfattar mer än 800 miljoner människor på norra halvklotet som idag förbrukar 4 500 TWh fossil och kolbaserad energi. En marknad där klimatsmart teknologi kan reducera utsläppen av växthusgaser med mer än 2,2 miljarder ton CO2.

Målet med projektet är att demonstrera stabila termiska energisystem för kallt klimat som reducerar CO2-emissionerna till atmosfären med mer än 70% i äldre fastigheter genom en rad olika åtgärder främst baserade på ny förnybar och återvinningsbar vatten, sol- och geoenergi.

”Med detta beslut av EU:s regionala strukturfond läggs grunden för den testverksamhet som planeras i Övre Norrlands kalla klimat. En testverksamhet som ska öka takten i den industrialisering av klimatsmarta teknologier som inletts av Evertech. Främst för att sprida kunskap och information om möjligheterna att använda nya produkter i klimatsmarta cirkulära energisystem för fastigheter och industriprocesser. Något som är särskilt viktigt på den norra delen av halvklotet om Parisavtalets klimatmål ska uppnås”, säger Lennart Olofsson Evertechs VD.

Det första delprojektet med demonstrations- och testinstallationer kommer att anläggas vid Folkets Hus i Vilhelmina. Vars fastighet om 7 500 m2 blir ett energilaboratorium för tester av nya energieffektiviseringslösningar. Här kommer även Teknikparken vid Malgomajskolan, flera företag och olika forskningsinstitutioner att medverka för utveckling och validering av nya energilösningar. Delprojekt kommer även att genomföras i driftmiljö med bl a HSB och Riksbyggen. Den totala projektbudgeten för satsningen som kommer att pågå i tre år är 15,9 MSEK varav medverkande företag svarar för 50% av medfinansieringen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Ecoclime