• tisdag , 9 augusti 2022


Evertech revolutionerar återvinning av spillvärme från fastigheter

Evertech revolutionerar återvinning av spillvärme från fastigheter

ANNONS

Annons

Evertech Energy Solutions, ett dotterbolag till Ecoclime, utvecklar en unik innovation för värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus. Systemlösningen är nu patentsökt och beräknas demonstreras i flera installationer under 2017. Den här lösningen kan sänka energiförbrukningen med mer än 55 kWh/m2 i exempelvis studentbostäder och hotell och med cirka 40 kWh/m2 i övriga bostäder, visar beräkningar som baseras på data från Energimyndigheten. Besparingen beräknas till cirka 500 000 kr årligen i ett exempel med en studentfastighet med 350 studentlägenheter.

Normalt förbrukar bostadsfastigheter i Sverige 50 – 200 kWh/m2 beroende på ålder och utformning. Den nya innovationen ger en sänkning av energiförbrukningen med upp till 70% vilket är helt unikt i fastighetsbranschen. En av de nya lösningarna baserade på innovationen är patentsökt och kommer och att ingå i den nya Evertherm–produktgruppen som företaget presenterade föregående vecka.

Ytterligare fördelar med den nya innovationen:

  • Fastighetsägaren uppnår en nettobesparing om cirka 800 kr/MWh för huvuddelen av förbrukningen av tappvarmvatten.
  • Vid energiöverskott kan energin överföras till värmesystemet
  • Normal avkastning på investeringen beräknas till 10 – 25 % och en ROI om 4 – 10 år
  • Driftsäkert utan andra rörliga delar än spillvattenpumpar
  • Moduluppbyggt system som enkelt kan installeras såväl inom- som utomhus
  • Kan styras så att utloppstemperaturen till avloppssystemet aldrig understiger BBR:s krav, där utloppstemperaturen inte får understiga inkommande vattentemperatur

Mellan 20 – 60% av all värme i fastigheter lämnar fastigheterna via avloppssystemen. Totalt förbrukar Sveriges fastigheter och olika serviceverksamheter 140 TWh enligt Energimyndigheten, varav närmare 30 TWh lämnar fastigheter via avloppssystemen. Det är delar av denna marknad som adresseras av den nya systemlösningen.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Ecoclime