• fredag , 20 juli 2018
Ecoclime och Zone Control – erbjuder kompletta komfortpaket

Ecoclime och Zone Control – erbjuder kompletta komfortpaket

Sveriges ledande tillverkare av rumsstyrning för inomhusklimat Zone Control och Ecoclime som tillverkar komforttak, har avtalat om ett fördjupat samarbete för rumsstyrning av inomhusklimatet i fastigheter. Företagen har gemensamt tagit fram fyra speciella paketlösningar för rumsstyrning av radiatorer och komfortpaneler med Ecoclimes komfortkyla och för Ecoclimes komforttak med kyla och värme.

Det är främst affärs-, kontors- och vårdlokaler, daghem förskolor, hotell och ROT-fastigheter som kommer att ha fördelar med de nya paketlösningarna.

Med de speciella komfortpaketen kan inomhusklimatet styras såväl trådlöst som trådbundet. De nya komfortpaketen underlättar valet och installationen av komforttak oavsett om det gäller komfortkyla i kombination med komfortvärme via taken eller via radiatorer. Det blir nu enklare för installatörer att jämföra priser och tekniska prestanda med konkurrerande lösningar och utforma offerter till fastighetsägare och byggherrar.  Även logistiken vid installationerna förenklas och blir billigare då alla komponenter kommer färdiga i satser för varje enhet i lokalerna som ska installeras och komfortstyras.

De nya paketlösningarna är ännu en i raden av innovationer från Ecoclime som ger Ecoclime fler fördelar som leverantör av inomhuskomfort. Fördelar som sänker kostnaderna ytterligare för projekteringen och installationen av komforttak med komfortkyla, i jämförelse med konkurrenterna. Besök Ecoclime i monter A46:30 på Nordbygg den 1-4 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Olofsson: tel 070-5371642 info@ecoclime.se

Ecoclime
Assign a menu in the Left Menu options.