• tisdag , 25 juni 2024


Bygmas miljöarbete

Bygmas miljöarbete

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Vi på Bygma har alltid miljö- och hållbarhetstänkande i fokus. För oss är det viktigt att se det arbetet som en del av vårt dagliga arbete i alla led och hos alla medarbetare.

Bygmas Miljöpolicy är vägledande för vårt långsiktiga arbete : En hållbar affär hos oss är hållbar både ur ett miljö- och resursmässigt perspektiv såväl som ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi tror nämligen på att kvalitet alltid lönar sig, även ekonomiskt. Du kan också vara trygg i att ett långsiktigt miljöarbete även säkrar tillgången på råvaror i det långa perspektivet.

Vi har valt att certifiera vår verksamhet enligt ISO 14001:2004. Det gäller alla våra anläggningar och huvudkontoret. Och för oss är det en självklarhet att leva upp till de krav som certifieringen kräver. Vi prioriterar miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners. Det innebär i praktiken att vi, när vi skriver avtal, säkerställer att leverantören förbinder sig att följa den globala standarden för socialt ansvar, SA8000.

Miljöbedömt byggmaterial

Våra trävaror är certifierade enligt FSC. Bygma levererar enbart svenskt virke när det gäller gran och fura. Skrivmaterial tar vi från leverantörer där samtliga av deras produkter är certifierade enligt både FSC och PEFC och därmed spårbara.

I vår webbshop finns lätt åtkomliga miljöbedömningar. Där finns länkar till Byggvarubedömningen och Basta på de produkter som är bedömda enligt dessa standarder. Det finns även en länk till säkerhetsdatablad på de produkter som har sådana. Länken går direkt till leverantören vilket säkerställer att informationen uppdateras kontinuerligt.

Advertisement

Tillverkare, agenter och återförsäljare som på något sätt hanterar FSC-certifierade skogsprodukter kan få ett spårbarhets­certifikat, en förutsättning för att produkterna ska kunna bära FSC:s märke. Certifieringen innebär att FSC-materialet hanteras på ett sätt så att det är spårbart och inte kan blandas med ocertifierat material. Certifikats­koden för spårbarhetscertifikat innehåller bokstäverna COC (Chain of Custody).

Hela Bygmagruppens etiska regler har som mål att vi i alla avseenden ska driva vår verksamhet på ett ansvars­fullt sätt, med hänsyn till såväl den enskilda människan och samhället vi verkar i, som till miljön. Hela dokumentet Code of Conduct biläggs till våra avtal. I dokumentet framgår tydligt våra krav på miljömedvetenhet som är en del av vår uppförandekod.

Våra leverantörer ska enligt detta särskilt:

  • sträva efter att upprätthålla ett hållbart skogs­bruk/en hållbar skogsförvaltning genom in­köp av trä och andra träprodukter från hela världen. vid varje tidpunkt efterleva gällande regler i samband med all skogsförvaltning.
  • avstå från att importera eller delta i import av olovligt fällda träd.
  • säkra att leverantörens leveranser av varor och tjänster inte förhindrar Bygma från att följa skogscertifierings­programmet PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) som verkar för en hållbar skogs­förvaltning i hela världen.

Klimatsmarta transporter

Vid utgående transporter ställer vi höga krav på att åkerierna använder miljöklassade fordon som lever upp till kraven i de lokala miljözonerna. Vi samlastar turbilar för att även här uppnå en så hög fyllnadsgrad som möjligt. Det innebär att vi avropar det fordon som är bäst lämpat för den aktuella transporten. Vi använder därför också lokala leverantörer i största möjliga utsträckning för att minska belastningen på miljön.

Sweden Green Building Council

Från och med 2015 är Bygma medlem i Sweden Green Building Council. Bygma är därmed första byggvaruhandeln i Sverige att söka och få medlemskap. SGBC är en ideell, medlemsägd förening, öppen för alla företag och organisationer inom svensk bygg- och fastighetssektor. Föreningen hjälper medlemsföretagen att nå sina hållbarhetsmål, bland annat genom att tillhandahålla utbildning, ge råd i hållbarhetsfrågor och genom att erbjuda nätverk för erfarenhetsutbyte. Målet är att skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö, där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

För oss känns det självklart att ha ett miljötänk inom alla relevanta områden. Hållbart byggande har kommit att bli en naturlig del av vår verksamhet och klivet in i Sweden Green Building Council var därför inte särskilt långt. Vi har bara sett början av bygg- och järnhandlarnas arbete för att göra byggsektorn i Sverige mer hållbar och medlemskapet i SGBC är en del av vår strävan att gå i bräschen för just vår bransch.

Att luta sig tillbaka är inte gott nog, varken för oss eller våra kunder.

  • Vi följer principen – Ständiga förbättringar.
  • Vårt sortiment av miljöanpassade produkter är uppdaterat och genom att delge kunderna vår kunskap ges de möjlighet till egna miljöförbättringar.
  • Vi prioriterar miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer samarbetspartners.
  • Vi strävar mot att minska energi- och materialåtgång.
  • Vi verkar för återanvändning eller återvinning.

 

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.

Bygma