• torsdag , 19 juli 2018

Digital nyhet sparar hantverkare tid och pengar

Nyligen lanserade Bygma ”Knappen”, en ny digital funktion som sparar yrkesverksamma hantverkare timmar av administrativt arbete. Funktionen möjliggör digital sammanställning av den dokumentation som behövs för olika byggprojekt med en enkel knapptryckning.

I mars lanserade Bygma den digitala loggboken ”Knappen”, en ny administrativ funktion som är en del av plattformen Proffsportalen på Bygma.se. Tjänsten gör det möjligt att enkelt ta fram en digital sammanställning och dokumentation över de byggmaterial som använts vid ett specifikt byggprojekt, utifrån de ordrar som gjorts.

– För oss på Bygma innebär detta ett systemtänk, att vi kan redovisa vad vi säljer och stå för kvalitet och hög spårbarhet i hela ledet, säger Urban Johansson, vd, Bygma.

Den nya digitala funktionen uppskattas redan av såväl hantverkare som arkitekter och fastighetsägare då den innebär en snabb och smidig överblick av olika byggprojekt. Du får ut en ”digital pärm” med all nödvändig info som exempelvis produktdatablad, monteringsanvisningar och varudeklarationer, som du sedan kan lämna till beställaren på ett USB-minne.

I dagsläget finns 700 000 dokument med produktbeskrivningar i Bygmas databas.

För att komma åt den kostnadsfria tjänsten behöver du ha ett konto hos Bygma och vara registrerad som kund. Det blir du genom att besöka din närmaste anläggning eller gå in på bygma.se.

– Det här är en tjänst för den kvalitets- och miljömedvetna beställaren. Med tjänsten ser du snabbt vilket material som har använts och om dessa stämmer överens med den miljöklassning som beräknats, säger Carl Evedius inköps- och marknadschef, Bygma.

Tjänsten gör det lättare att bygga mer hållbart, göra aktiva val och ta ställning till byggmaterialens påverkan på människa och miljö.

Relaterade artiklar

Bygma
Assign a menu in the Left Menu options.