• fredag , 19 augusti 2022


Teknikkonsultbranschens bästa arbetsgivare

Teknikkonsultbranschens bästa arbetsgivare

ANNONS

Annons

Bengt Dahlgren placerar sig åter i topp som den bästa arbetsgivaren bland bygg- och teknikkonsulter i Sverige.

Medarbetarna har fått säga sitt i Universums stora undersökning om Sveriges bästa arbetsgivare. På Bengt Dahlgren var medarbetarna så nöjda med sitt företag att de placerade det långt före alla andra deltagande bygg- och teknikkonsultföretag. Dessutom blev det silver på topplistan över samtliga deltagande företag från alla branscher.

– Vi är mycket stolta och glada över den här utmärkelsen och tackar alla våra medarbetare som varje dag ser till att hålla vårt företag på topp, säger Agneta Lundén-Hjält, personalchef på Bengt Dahlgren.

Vilka faktorer har varit avgörande för denna placering?
– En av de främsta skälen tror jag är vår platta organisation, närheten till chefer med lokal förankring och lokal beslutsprocess, säger Agneta Lundén-Hjält. Det ger en möjlighet för alla medarbetare att påverka och vara delaktiga i den verksamhet man verkar i. Jag tror att det är en av förutsättningarna för att skapa engagemang och motivation vilket jag ser som starka drivkrafter till att göra ett bra jobb och att trivas på sin arbetsplats.

Vad innebär den här utmärkelsen för Bengt Dahlgrens framtida arbete?
– Vi ser att detta ger oss ett stort kliv framåt i vårt fortsatta arbete att bygga och stärka vårt varumärke och employer brand och inte minst mot vår vision ”det självklara valet för kunder och medarbetare ”, säger Agneta Lundén-Hjält.

Undersökningen Sveriges bästa arbetsgivare genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

• Intern identitet; hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte och image, jobbegenskaper, människor och kultur samt ersättning och möjlighet att avancera.
• Nöjdhet; hur nöjda medarbetarna är med sin arbetsgivare utifrån ett helhetsperspektiv.
• Lojalitet; hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.
De utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.
2015 års undersökning genomfördes mellan juni och september av Universum i samarbete med de olika arbets-givarna samt olika partners. Rankingen över Sveriges bästa arbetsgivare används av många arbetsgivare som en viktig måttstock för hur väl de lyckas leva upp till sina medarbetares förväntningar och därmed i framtiden behålla sin konkurrenskraft.

Relaterade artiklar

Bengt Dahlgren