• fredag , 19 augusti 2022

Om Bengt Dahlgren

Teknikkonsult inom samhällsbyggnad

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag som är verksamt inom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom VVS, brand & risk mm.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har cirka 400 medarbetare som verkar i hela landet men även internationellt. Vår omsättning är cirka 400 miljoner SEK per år (2013).
Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda kundnära helhetslösningar genom hela processen.

Läs mer om bygg- och förvaltningsprocessen där vi också visar ett axplock av tjänster vi erbjuder i de olika skedena.

VISION OCH MISSION

Att vara det självklara valet för kunder och medarbetare.
I vår miljö förverkligas goda idéer, människor växer och tillsammans skapar vi värden för såväl oss själva som våra kunder och samhället i stort. Som teknikkonsulter strävar vi efter att göra det svåra enkelt.

AFFÄRSIDÉ

Bengt Dahlgren koncernens affärsidé är att kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet. Detta gör vi genom att skapa en kultur med optimala förutsättningar för branschens vassaste konsulter. Vi hjälps åt att utveckla spetskompetens för våra kunder.

VÄRDERINGAR

Våra värderingar visar vårt arbetssätt, vad vi vill uppnå och vad vi tycker är viktigt, bra och eftersträvansvärt.

Helhetssyn – innebär att vi erbjuder långsiktiga och värdeskapande lösningar. Utifrån kundens perspektiv och behov skapar vi balans mellan funktionella, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar. Vi bedriver också ett aktivt miljöarbete.

Engagemang – definierar vi som drivkraft, hög tillgänglighet och kundomhändertagande. Våra kundrelationer är viktiga, därför kan du som kund förvänta dig att vi alltid ger löpande information genom projekten och har hög tillgänglighet.

Nytänkande – innebär att vi är proaktiva och fokuserar på kvalitet, miljö- och energiaspekter. Vi går utanför traditionella lösningar och föreslår nya idéer. Vi håller oss alltid uppdaterade inom utvecklingen i vår bransch och samarbetar med högskolor och universitet.

Spetskompetens – omfattar kunskap, kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring. Vi initierar och skapar förutsättningar för utbildning och vidareutveckling för våra medarbetare samt deltar i branschens forskning och utveckling.

Bengt Dahlgren