• torsdag , 21 september 2023

Månatliga arkiv oktober 2015

Bengt Dahlgren får diplomerade Svanensamordnare

Bengt Dahlgren får diplomerade Svanensamordnare

Nu har vi på Bengt Dahlgren diplomerade Svanensamordnare i byggprojekt. Svanen är ett miljöcertifieringssystem för nybyggnation av flerbostadshus, småhus, förskolor och äldreboenden. Att en byggnad är Svanencertifierad innebär att den ha en låg energianvändning, god innemiljö, hållbara materialval, inga farliga ...

Läs mer
Bengt Dahlgren