• fredag , 19 augusti 2022


SKF One Roof certifierat enligt LEED Gold

SKF One Roof certifierat enligt LEED Gold

ANNONS

Annons

LEED-certifieringen av SKF One Roof är nu godkänd med nivå Gold. Maria Perzon, Bengt Dahlgren Göteborg, har genom sin roll som LEED AP lett och samordnat LEED-arbetet i projektet.

SKF ville med One Roof skapa en dynamisk arbetsmiljö med många mötespunkter för samverkan mellan olika avdelningar och kompetenser för att frigöra personalens fulla potential och kunna åstadkomma ett starkt kundfokus. Resultatet är en byggnad på drygt 8 000 m2 med plats för över 300 medarbetare. Byggnaden utgörs av en verkstads- och laboratoriedel samt kontors- och konferensutrymme. Serneke har varit totalentreprenör för projektet.

LEED är ett amerikanskt system för miljöcertifiering som i Sverige främst används för nybyggnation. Systemet omfattar hållbar landanvändning, vattenanvändning, energi och atmosfär, material och resurser, innemiljö samt innovationer. LEED har nästan 90 000 byggnader som certifierats eller håller på att certifieras, varav över 200 i Sverige.

Att vara LEED AP (accredited professional) är en kvalitetsmärkning som visar kompetens för att kunna arbeta med LEED-samordning i projekt samt insamling och sammanställning av de dokument som skall skickas in för att kunna certifiera byggnaden. Aktivt deltagande av en LEED AP i ett LEED-projekt ger möjlighet till en poäng vid certifiering.

Foto: Liljewall

Relaterade artiklar

Bengt Dahlgren