• måndag , 25 september 2023


Energikartläggning för små och stora företag

Energikartläggning för små och stora företag

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]

Omfattas Er organisation av det nya lagkravet på att genomföra energikartläggning? Bengt Dahlgren står redo hjälpa Er med detta.

Stora företag har enligt det lagkrav (2014:266) som 1 juni 2014 trädde i kraft i Sverige skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Bengt Dahlgren har lång erfarenhet av både energikartläggningar samt energi- och miljöledningssystem. Vi utför energikartläggningar av alla typer av verksamheter och har flertalet kollegor som är certifierade energiexperter och har stor kunskap i ämnet.

För små och medelstora företag

Energimyndigheten erbjuder ett statligt stöd till små- och medelstora företag som genomför en energikartläggning. Det ekonomiska stödet för energikartläggningar uppgår till 50 % av kostnaden för kartläggningen (maximalt 50 000 kronor) och gäller per organisation. Stödet kan sökas av små- och medelstora företag med en årlig energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet gäller inte för företag som omfattas av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Läs mer under tjänster

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

[the_ad_placement id="bottom-panorama-banner-nr-03"]
[the_ad_placement id="shortcode"]
Bengt Dahlgren