• fredag , 19 augusti 2022


Energikartläggning för små och stora företag

Energikartläggning för små och stora företag

ANNONS

Annons

Omfattas Er organisation av det nya lagkravet på att genomföra energikartläggning? Bengt Dahlgren står redo hjälpa Er med detta.

Stora företag har enligt det lagkrav (2014:266) som 1 juni 2014 trädde i kraft i Sverige skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Bengt Dahlgren har lång erfarenhet av både energikartläggningar samt energi- och miljöledningssystem. Vi utför energikartläggningar av alla typer av verksamheter och har flertalet kollegor som är certifierade energiexperter och har stor kunskap i ämnet.

För små och medelstora företag

Energimyndigheten erbjuder ett statligt stöd till små- och medelstora företag som genomför en energikartläggning. Det ekonomiska stödet för energikartläggningar uppgår till 50 % av kostnaden för kartläggningen (maximalt 50 000 kronor) och gäller per organisation. Stödet kan sökas av små- och medelstora företag med en årlig energianvändning över 300 megawattimmar (MWh) per år. Stödet gäller inte för företag som omfattas av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag.

Läs mer under tjänster

Relaterade artiklar

Bengt Dahlgren