• fredag , 19 augusti 2022


Bengt Dahlgren sprider kunskap internationellt om energieffektivt byggande

Bengt Dahlgren sprider kunskap internationellt om energieffektivt byggande

ANNONS

Annons

Sverige är ett av de länder i världen som kommit långt i sitt arbete med hållbart byggande och har en hög andel LEED-certifierade byggnader som uppnår betyget Platinum. Robin Jonsson på Bengt Dahlgren åkte tillsammans med Maria Qvillberg (Sweco) och Pia Öhrling (Piacon) till USA för att hålla ett föredrag om detta på Greenbuild.

Greenbuild är världens största konferens för hållbart byggande och hölls denna gång i oktober 2014 i New Orleans, Louisiana. Föredraget handlade om hur Sverige lyckas bygga så energieffektivt och hur det inneburit en stor framgång för svenska projekt vid miljöcertifiering enligt LEED.

Bengt Dahlgren har under flera år aktivt deltagit i arbetet med att underlätta LEED-certifiering i Sverige inom Sweden Green Building Council. Bengt Dahlgren sitter med i LEED kommittén, innehar ordförandeskapet i arbetsgruppen för Energy Simulation samt deltar i arbetsgrupperna för Energy Providers och Materials. Flera medarbetare är utbildade till LEED AP och LEED GA och företaget har medverkat i en rad olika LEED-projekt i Sverige. Genom engagemangen inom Sweden Green Building Council uppstod chansen att få vara med och berätta om varför Sverige är så framgångsrika på just energiområdet.

Relaterade artiklar

Bengt Dahlgren