• fredag , 19 augusti 2022


Bengt Dahlgren på Brandkonferensen 2016

Bengt Dahlgren på Brandkonferensen 2016

ANNONS

Annons

En större andel äldre, nya byggnadssätt och byggnadsmaterial samt följderna av flyktingströmmen gör att Sverige står inför stora brandsäkerhetsutmaningar. Malin Vester var under panelsamtalet representant för konsultsidan och menar att det framför allt handlar om att etablera en bättre fungerande dialog parterna emellan.

– Det är ett bekymmer att olika kommuner jobbar så olika med brandskyddsfrågor i bygglovs- och byggprocessen. Dessutom måste vi i vissa fall också höja kunskapsnivån, så att vi gör rätt i byggprocessen, säger hon.

Vad tar du med dig från konferensen?

– Det hade varit bra om det varit med fler aktörer från fler branscher. Det behövs en bred dialog och det är nyttigt att ses och prata med varandra, säger hon.

Förutom Malin Vester deltog Samuel Nyström från Räddningstjänsten Jönköping och Örjan Nässlander från Hammarö kommun i panelsamtalet.

BRAND-konferensen arrangeras varje år av Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen och vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor.

Relaterade artiklar

Bengt Dahlgren