• torsdag , 21 september 2023

stadsutveckling

Bostadssocial statlig utredning ett måste

Bostadssocial statlig utredning ett måste

Boverkets generaldirektör Janna Valik beskrev myndighetens funderingar kring huruvida en ny modell för egnahemsbyggen vore en av flera lösningar på bostadskrisen, särskilt i ljuset av flyktingkrisen, i 2015 års sista Agenda som sändes i SVT 20/12. Under det gånga året ...

Läs mer

Boendesegregation och ohälsa i fallet Malmö

Boendesegregation och ohälsa i fallet Malmö

Så åter till min serie om boendesegregationen och dess effekter. Malmö stad gav Kommission för ett socialt hållbart Malmö i uppdrag att bland annat se över hur hälsan i staden påverkades av miljö och omgivning. Ett flertal forskare har därför ...

Läs mer

Boendesegregationen och dess effekter i fyra delar

Boendesegregationen och dess effekter i fyra delar

Del 1. En viktig del av forskningen handlar om hur boendesegregationen påverkar den enskildes prestationer i skola och arbetsliv och hur grannskapseffekterna står sig i förhållande till valfrihet- och friskolereformen, hur koncentrationen av utrikes födda påverkar studieresultaten i dessa områden ...

Läs mer

Mycket på gång! – Två utredningar nu redovisade

Mycket på gång! – Två utredningar nu redovisade

Det har hänt mycket sedan sist. Det har kommit en höstbudget som många kommenterat på lika många olika sätt. Flera utredningar har presenterat sitt arbete och då tänker jag inte minst på Bättre bostäder för äldre som överlämnades till regeringen ...

Läs mer

När vi talar om segregation – vad talar vi då om?

När vi talar om segregation – vad talar vi då om?

När vi talar om segregerade stadsdelar pratar vi ofta om de bostadsområden som har en hög andel socioekonomiskt svaga invånare. Att också områden där en klar majoritet är socioekonomiskt starka är segregerade nämner vi mer sällan. För att vara helt ...

Läs mer

Reglerar vi bort möjligheten till levande städer?

Reglerar vi bort möjligheten till levande städer?

(Foto: Expressen, 2011-07-18) Sveriges Radio uppmärksammade på morgonen idag att det blivit lite trendigt bland kommuner att profilera sig som ”träbyggnadsstäder”. Kommuner, som Skellefteå, Falun, Lindesberg och Växjö nämns i inslaget liksom att det totalt handlar om 20-25 kommuner totalt ...

Läs mer
Urbana utmaningar