• söndag , 16 januari 2022


ComFlor® Samverkansprofiler

ANNONS

Annons

ComFlor® är en profilerad stålprofil särskilt framtaget för snabb golvinstallation och för att förse lättviktskonstruktioner med långa, rena spännvidder. Stora ytor ComFlor® kan lätt läggas på plats med kran eller manuellt och ett enda team kan lägga 400 m2 per dag. Med en minimal mängd armeringsnät- eller fiberförstärkning och pumpbetong går det sedan snabbt att lägga det färdiga golvet.

Grunda samverkansprofiler

ComFlor® har det största utbudet av grunda däck, från ComFlor® 46 hela vägen till ComFlor® 100: bland produkterna från Tata Steel finns den optimala lösningen för alla balkbärande tillämpningar. Vid icke understödda konstruktioner mellan 2,5 och 5,0 meter ger varje ComFlor®-profil särskilda tillämpningsfördelar. De grunda däcken passar för konventionell samverkanskonstruktion där däcket placeras på stålbalkens översta fläns.

Djupa samverkansprofiler

ComFlor® 210 och ComFlor® 225 har båda utformats för att användas med systemet Slimdek® från Tata Steel, som använder asymmetriska balkar. Golvdäcket landar på den asymmetriska balkens bredare underfläns. Med icke-understödda spännvidder upp till 6 meter och understödda spännvidder upp till 9 meter ger de djupa däcken en ren, öppen yta mellan balkarna. Däcket ryms inom balkdjupet, vilket ger ett mycket slimmat bjälklag. Däckprofilernas form gör dem lätta att koppla till olika installationer och hela systemet har ett inbyggt brandskydd.

Professionell teknisk support

Tata Steel har en teknisk kundservice som är gratis att använda för alla konsulter och entreprenörer som behöver hjälp när de lägger sina samverkansgolv. Kontakta oss på +46 (0)35 16 12 00. Omfattande ComFlor® programvara finns också gratis till alla yrkesmän som registrerar sig på: www.tatasteelconstruction.com/comflor

Relaterade artiklar

Tata Steel