• söndag , 16 januari 2022

Om Tata Steel

Tata Steel Europe

Tata Steel är en av Europas största ståltillverkare med ståltillverkningsanläggningar i Storbritannien och Nederländerna och fabriker på olika platser i Europa.

Vi levererar ett omfattande sortiment av högkvalitativa stål- och aluminiumprodukter och tjänster till krävande marknader, inklusive bygg-, bil-, flyg- och förpackningsindustrin samt lyft- & schaktning och energisektorn.

Byggindustrin är den enskilt största marknaden för Tata Steel. Vårt stora utbud av produkter innefattar tak- och fasadprofil, takavvattning, beslag och tillbehör, högprofil samt sandwichpaneler. Genom vår satsning på digital teknik, teknisk kompetens och fortsatt forskning tillhandahåller vi byggkomponenter som möjliggör hållbara och framstående byggprojekt.

Vår kundfokuserade strategi för innovation hjälper oss att bygga upp långsiktiga samarbeten med våra leverantörskedjor, att skapa nya framgångar för dem genom att höja värdet på deras verksamhet och hjälpa dem att prestera på sina respektive marknader.

Hållbart Byggande

Hållbarhet är själva kärnan i vad vi gör. Vi eftersträvar att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och arbetar med ett pågående program för ständiga förbättringar av våra system och processer för att säkerställa att de uppfyller, och i möjligaste mån, överstiger de normer som fastställts av tillsynsmyndigheterna.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder på att utforma mer hållbara produkter som bidrar till lösningar som ger viktiga fördelar när det gäller hållbarhet. Våra produkter har betydande miljöegenskaper, är helt återvinningsbara och tillverkas för att hålla, med hänsyn till komponenternas olika återvinningsalternativ och kretsloppsekonomin.

Vi är fast beslutna att se till att våra leverantörer delar samma värderingar som vi gör och vi var den första stora ståltillverkaren som fick en oberoende certifiering (BES 6001) för våra ansvarsfulla inköpsriktlinjer och inköpsrutiner.

Långsiktig produkt; långsiktig garanti

Confidex® är den längsta och mest omfattande garantin för färdigbehandlade stålprodukter i Europa. Nu utställs Confidex®-garanti på Colorcoat HPS200® Ultra och Colorcoat Prisma® i upp till 40 år.

Den oöverträffade förbättringen av färgstabiliteten och glanshållningen ger en betydligt mer hållbar produkt med längre livslängd.

Colorcoat HPS200® Ultra står emot olika typer av påverkan, väder och vind tack vare kombinationen mellan Galvalloy™-metallic-underlaget och den unika beläggningen. Confidex® täcker fabriksklippta kanter under hela garantiperioden, och det krävs inga årliga inspektioner för att garantin ska fortsätta gälla.

Colorcoat Prisma® demonstrerar en radikal förändring genom att utnyttja den senaste trelagerstillverkningstekniken för att skapa en optimerad, robust, kromfri ytbehandlad stålprodukt.

Colorcoat Prisma® är inte bara ledande inom UV-prestanda utan överträffar även de högsta europeiska kraven för korrosionsbeständighet. Det gör det till ett idealiskt val för butiker, detaljhandel, lager, offentliga byggnader och fantastiska estetiska byggnader som verkligen byggs för att vara länge.

Fördelarna med Confidex®-registrering

Om ett beläggningsproblem mot alla odds skulle uppstå kan byggnadsägaren kontakta Tata Steel direkt, oavsett hur den kontraktsmässiga kedjan ser ut, och därmed spara tid och pengar och undvika onödiga juridiska processer. Även om byggnadsägaren ändras kommer garantin att flyttas till den nya ägaren.

Tata Steel